Rijbewijs kwijt na rijden met alcohol of drugs

Rijbewijs kwijt

Wanneer u met te veel alcohol of drugs op achter het stuur kruipt en betrapt wordt, kan u uw rijbewijs kwijt zijn. Dat is eerst tijdelijk. Er moet onderzoek worden gedaan naar de geschiktheid om te rijden.

Geschiktheidsonderzoek

Wanneer getwijfeld wordt aan uw geschiktheid om veilig aan het verkeer deel te nemen, brengt de politie het CBR hiervan op de hoogte. U heeft dan niet alleen met het Openbaar Ministerie te maken maar ook met het CBR. Het CBR kan u verplichten mee te werken aan een onderzoek naar uw rijgeschiktheid wanneer u een alcoholpromillage heeft van 1,8 promille of 1,3 promille als beginnend bestuurder. De kosten van dit onderzoek betaalt u zelf. De kosten liggen tussen de €600,- en €1000,-. U bent verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Als u niet meewerkt wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard en mag u niet meer rijden. Dat is ook het geval als u de kosten niet betaalt.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de kennisgeving van het CBR van het opleggen van het onderzoek een bezwaarschrift indienen. Dit is raadzaam om te doen. Door een pro-forma bezwaarschrift in te dienen kunt u het proces-verbaal opvragen en nagaan of het alcoholonderzoek door de politie wel volgens de regels is verlopen en of in uw geval wel een onderzoek naar uw rijgeschiktheid mag worden ingesteld.

Psychiater

Het onderzoek naar uw rijgeschiktheid wordt gedaan door een psychiater bestaat uit een lichamelijk onderzoek, psychiatrisch onderzoek en bloedonderzoek. Het CBR stelt de deskundige aan die het onderzoek zal verrichten. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het CBR een beslissing over uw rijbewijs. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gekeurde mensen ongeschikt wordt bevonden en het label ‘alcoholmisbruik’ krijgen. Dit heeft grote gevolgen. Wanneer u ongeschikt wordt bevonden, zal het CBR u op de hoogte brengen van het voornemen om uw rijbewijs ongeldig te verklaren. U bent dan bijna uw rijbewijs kwijt.

Tweede onderzoek

U heeft het recht om binnen twee weken een tweede onderzoek aan te vragen, de kosten daarvan komen wederom voor uw eigen rekening. Ook heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken in bezwaar te gaan tegen de beslissing, bijvoorbeeld omdat de diagnose van de psychiater onvoldoende onderbouwd is.

Herkeuring

Om weer geschikt te worden geacht om veilig deel te nemen aan het verkeer, kunt u na een jaar een herkeuring aanvragen. Er zal dan opnieuw een specialistisch rapport worden uitgebracht door een psychiater. Wanneer het onderzoek uitwijst dat niet langer sprake is van alcoholmisbruik, krijgt u uw rijbewijs terug.

Onafhankelijk?

Het onderzoek dat de psychiater doet naar uw geschiktheid om te rijden is ‘onafhankelijk’. Het is echter wel gek dat de kosten die u betaalt, ook voor een herkeuring, voor de psychiater zijn. Het is ook wel opvallend dat zo’n hoog percentage van de onderzoeken (80%) eindigt in een ongeschiktheidsverklaring.

Wat u kunt doen als u uw rijbewijs kwijt bent?

Gelet op de grote gevolgen die een onderzoek naar uw rijgeschiktheid kan hebben is het raadzaam om contact op te nemen met een van onze advocaten wanneer u een kennisgeving van het CBR ontvangt met het voornemen om onderzoek te doen naar uw rijgeschiktheid. U kunt bezwaar maken in verschillende fases. Dat kan lonend zijn, alleen al omdat u daarmee een dossier opbouwt tegen het CBR. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.