SKE – machtigingsprogramma

Schrijf je in voor ons matchingsprogramma en vraag iemand anders om jouw stem uit te brengen!

Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In het verleden kwam de stembus naar de penitentiaire inrichting toe en kon jij als gedetineerde daar zelf jouw stem uitbrengen. Dat is nu niet zo. Dit betekent dat jij als gedetineerde (jonger dan 70 jaar oud) alleen kan stemmen door iemand die in dezelfde gemeente woont, te volmachtigen. Dit betekent dat jij die persoon toestemming geeft om namens jou, jouw stem uit te brengen. Dat kan via een stemvolmacht. Zie hierover nader de kiesregeling.

Maar wat als je niemand kent aan wie je wilt of kan vragen om voor jou je stem uit te brengen? Wij vinden dat dat geen probleem mag zijn. Daarom hebben we een platform ontworpen waarmee we jou proberen te matchen aan een student die voor jou je stem kan uitbrengen. Daarbij worden alleen hoogst noodzakelijk gegevens verwerkt en daar moet je eerst toestemming voor gegeven hebben. Om dat te verzekeren gaat de uitwisseling van gegevens tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde via ons kantoor. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na de verkiezingen worden alle gegevens vernietigd.

    Hoe werkt de stemhulp?

    Je geeft via dit formulier door aan ons kantoor dat je iemand zoekt om te volmachtigen. Wij kijken of er iemand met dezelfde woonplaats zich heeft aangemeld. Die benaderen we en we vragen of jij met diegene (telefonisch) kennis kan maken. Als dat akkoord is, geven we jou een telefoonnummer van degene die voor je wil stemmen. Je maakt kennis en laat desgewenst weten wat je wilt stemmen. LET OP: Alle gesprekking vanuit de PI met personen die geen geheimhouders zijn (zoals advocatenkantoren) worden tegenwoordig opgenomen. Zo kan dus bekend worden wat je wilt stemmen. Als je dat niet wilt, kun je met degene die voor je wil stemmen een afspraak maken. Of je geeft het aan ons kantoor door. Dan geven wij dat weer door aan degene die voor jou wil stemmen.

    rating

    Onze klanten vinden kwaliteit en betrouwbaarheid onze belangrijkste pluspunten!