SKE Medical Academy

SKE Medical Academy

Uw zorg is ook ons een zorg. Daarom praten we u graag bij over de wet- en regelgeving waar u mee te maken heeft. Er zijn andere aspecten bijgekomen in de manier waarop u uw vak uitoefent en waarop die getoetst wordt. Denk aan juridische aspecten.

Als een behandeling niet helemaal loopt zoals gewenst, kan er tegen u geklaagd worden. Bijvoorbeeld op grond van de WKKGZ, het tuchtrecht en het strafrecht. Dat laatste staat momenteel hoog op de agenda van specialistische opsporingsdiensten, zoals de FIOD. Om klachten, aangiften en onderzoeken zo mogelijk te voorkomen of indien nodig goed te laten aflopen, praten we u graag bij.
Nu alvast, want u weet niet hoe het loopt in de toekomst.

Voor wie is de Medical Academy?

Voor de specialistenmaatschap, uw afdeling in het ziekenhuis, uw huisartsenpraktijk, uw orthondontistenclub, uw HOED, uw intervisiegroep met andere zorgverleners, uw jaarclub, uw raad van bestuur, uw raad van toezicht of commissarissen: voor iedere groep van zorgverleners bieden wij aan om u in één of twee dagdelen bij te praten over relevante juridische aspecten van uw beroepsuitoefening.
Natuurlijk kunnen we ook individueel adviseren, maar dat gaat via ons e-consult.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Ja, maar niet veel: € 500,- incl. BTW en alles, per dagdeel. Dit kan bij u in het ziekenhuis, op de praktijk of in uw sociëteit.

Contact?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Anne Marie de Koning (a.m.dekoning@ske-advocaten.nl) of Robert-Jan van Eenennaam (r.j.vaneenennaam@ske-advocaten.nl).