SKE – Stemhulp

Een gedetineerde kan alleen stemmen via volmacht.
Het stemrecht is er voor iedereen. ook VOOR gedetineerden.

Woensdag as. op 22 november 2023, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In een democratische rechtstaat is het belangrijk dat iedereen zijn stemrecht kan uitoefenen. Maar dit jaar zijn de mogelijkheden voor gedetineerden (ongeveer 30.000 personen) om te stemmen aanzienlijk beperkt. Normaal gesproken werd bij de meeste penitentiaire inrichtingen een stemlokaal ingericht of kwam er een stembus naar de penitentiaire inrichting. Een andere mogelijkheid voor gedetineerden om te stemmen was tijdens periodiek verlof op de dag van de verkiezingen. Dit jaar worden er geen stemlokalen ingericht en blijft de stembus weg van de penitentiaire inrichting.

Help een stem uitbrengen voor een ander

Wil jij je inzetten voor een goede zaak? En een gedetineerde helpen om zijn/haar stem uit te brengen? Schrijf je dan hier in voor het matchingsprogramma!

  Hoe kan jij helpen?

  Kiesgerechtigde gedetineerden (jonger dan 70 jaar) kunnen alleen stemmen door iemand te machtigen. Maar niet iedere gedetineerde kent iemand wie hij/zij kan of wil vragen om namens hem/haar te stemmen bij volmacht.

  Omdat wij vinden dat iedere gedetineerde die wil stemmen ook daadwerkelijk gebruik moet kunnen maken van zijn/haar stemrecht, hebben wij een platform ontwikkeld waarin studenten aan gedetineerden worden gekoppeld. De student treedt dan op als gemachtigde en brengt namens de gedetineerde de stem uit.

  Hoe werkt de stemhulp?

  Je meldt je aan door je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres via het formulier aan ons kantoor te geven. LET OP: Daarmee geef je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor -uitsluitend- dit project. Wij checken dan of er iemand is die graag een stempasvolmacht wil geven en maken een match. Vervolgens nemen we contact met je op over de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Dat kan bijvoorbeeld na een telefonische kennismaking met de volmachtgever en door toezending van de stempasvolmacht aan jou, via ons kantoor. Dat doen we zo om de privacy en gegevens van de deelnemers zoveel mogelijk te beschermen. Na de verkiezingen worden je gegevens vernietigd.

  rating

  Onze klanten vinden kwaliteit en betrouwbaarheid onze belangrijkste pluspunten!