Strafbeschikking? Bezwaar maken met onze verzetschrift generator

Door onze verzetschrift generator kunt u zelf een verzetschrift maken dat gebruikt kan worden om bezwaar te maken tegen een strafbeschikking. Kreeg u een strafbeschikking? Dien een bezwaarschrift in met onze verzetschrift generator!

Verzetschrift tegen strafbeschikking

In een verzetschrift kunt u bezwaar maken tegen de in de strafbeschikking opgelegde straf. Wij zorgen ervoor dat uw bezwaarschrift tegen de strafbeschikking in een verzetschrift in het juiste format terechtkomt en door een advocaat of jurist wordt er altijd gekeken naar het verzet. Zo nodig vullen wij uw verzet aan met juridische argumenten. Dat is een groot verschil met andere aanbieders! Verder krijgt u instructies om het verzetschrift op de juiste wijze en tijdig in te dienen. Tot slot zorgen wij ervoor dat uw redenen om de strafbeschikking niet te accepteren op de juiste wijze verwoord worden, zodat de kans op een gegrond verzet zo groot mogelijk wordt. U krijgt het bezwaarschrift op de eerstvolgende werkdag per e-mail toegezonden. Let er dus op dat er voldoende tijd is zodat u tijdig het verzetschrift in kunt dienen (dit moet binnen 14 dagen na ontvangst). Genereer dus niet op het laatste moment een verzetschrift. Te late indiening van het verzetschrift komt voor uw eigen risico. Let op! De mail met het verzetschrift kan in uw spambox / ongewenste e-mail terecht komen.

Is bezwaar maken tegen strafbeschikking zinvol?

Bezwaar maken is zinvol! Vaak worden zaken alsnog geseponeerd of volgt een lagere straf. Het OM gaat immers zelf de strafbeschikking nog een keer nakijken en als het OM besluit de straf te handhaven, komt uw zaak voor een onafhankelijke rechter. Deze legt in veel gevallen lagere straffen op dan een officier. Let wel: een rechter kán ook een hogere straf opleggen, maar dit gebeurt niet vaak. Mocht u twijfelen: een bezwaar kan altijd worden ingetrokken. Als u dat doet, wordt de strafbeschikking definitief en moet u de opgelegde boete betalen. In het verleden zijn er vaak onterecht strafbeschikkingen opgelegd, zie deze link.

Strafbeschikking groot gevaar voor uw VOG

Een andere reden om bezwaar te maken tegen een strafbeschikking is dat een strafbeschikking een schuldigverklaring inhoudt. Dat betekent dat een strafbeschikking leidt tot een strafblad. Dit kan grote gevolgen hebben voor (bijvoorbeeld) een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of verlening van vergunningen.

Kopie politie proces-verbaal

In het verzetschrift nemen wij op dat u een kopie van het volledige dossier wilt hebben. Na ontvangst van het dossier kunt u uw verzetschrift per brief verder aanvullen. Die brief kunt u naar hetzelfde adres sturen als waar het verzetschrift heen gaat. Mocht u na ontvangst van het dossier denken dat uw bezwaarschrift geen zin heeft, dan kunt u het bezwaarschrift alsnog intrekken. Wel wordt de strafbeschikking dan definitief. Wilt u toch nader advies van een advocaat? Dat kan altijd. Bel of mail ons dan even, dan bespreken we de mogelijkheden.

Vragen? of nu een verzetschrift maken

Heeft u nog vragen? Stel ze via info@ske-advocaten.nl of bel ons voor snelle antwoorden. Al voldoende geïnformeerd? Ga dan verder met het invullen van onze verzetschriftgenerator. Voor €25,- krijgt u per e-mail binnen 24 uur uw gepersonaliseerde verzetschrift met instructies hoe het verzetschrift in te dienen. Eerst de algemene voorwaarden lezen? U vindt de algemene voorwaarden (exclusief voor deze dienst, de verzetschriftgenerator) hier.