Strafvervolging specialist ouderengeneeskunde

Persverklaring zitting 26 augustus 2019

Van de verdediging: de pleitnota kunt u hier downloaden.

Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat er onduidelijkheid bestaat over beantwoording van de wilsvraag bij euthanasie bij wilsonbekwame patiënten. Op maandag 26 augustus startte bij de rechtbank in Den Haag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen een specialist ouderengeneeskunde.

De specialist ouderengeneeskunde is teleurgesteld over het feit dat het OM tot strafvervolging overgaat, omdat ze in deze zaak behoedzaam en zeer zorgvuldig heeft gehandeld. Advocaat Robert-Jan van Eenennaam: “Het is voor mij onbegrijpelijk dat een arts die zó zorgvuldig heeft gehandeld, die het groene licht kreeg van twee SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) artsen, uitgebreid met de familie sprak en in nauw contact bleef met andere zorgverleners rondom deze patiënt tóch strafrechtelijk vervolgd wordt.”

Grondig en zorgvuldig

Alhoewel de arts zich ervan bewust is dat de reden voor de strafvervolging het geven van rechtszekerheid aan artsen en patiënten is, wordt ze persoonlijk vervolgd en als verdachte gezien in een strafproces. Van Eenennaam: “Cliënt is terecht gekomen in de fuik van het strafrecht, terwijl volgens mij sprake is van heldere wettelijke strafbepalingen die de arts juist hadden moeten beschermen tegen deze vervolging, met alle gevolgen van dien.”

“Deze specialist ouderengeneeskunde heeft altijd het belang van de patiënt voor ogen gehouden”, ziet Van Eenennaam: “De arts heeft grondig onderzocht wat haar patiënt heeft bedoeld met de wilsverklaring via gesprekken met de echtgenoot, de dochter van haar patiënt en de huisarts die de patiënt in de jaren voorafgaand veelvuldig heeft gezien en gesproken over haar euthanasiewens. Op basis daarvan was de wens van patiënt duidelijk voor de arts. Ze heeft zich daarnaast toetsbaar opgesteld maar wordt nu geconfronteerd met het feit dat ze verdachte is en een kans loopt te worden veroordeeld.”

Andere wegen

Het verkrijgen van duidelijkheid voor artsen en samenleving juicht de arts echter van harte toe. Dat zou alleen niet via het strafrecht moeten. Van Eenennaam pleitte vandaag in de rechtbank daarom voor andere wegen dan een strafrechtelijke vervolging. “Deze problematiek vraagt om duidelijkheid via politiek, via heldere wetgeving en via nadere uitwerking van richtlijnen door medische beroepsorganisaties. Het past niet om een individuele arts te vervolgen om duidelijkheid te verschaffen aan arts en samenleving, dat leidt tot willekeur, het strafrecht moet behouden worden voor uitwassen.”