Strafzaak bij de kantonrechter? Juridische bijstand voor een vast bedrag!

Marlin Nolte

Misschien denkt u dat alleen de politierechter en de meervoudige strafkamer strafzaken behandelen. Niets is minder waar. Ook de kantonrechter behandelt (eenvoudige) strafzaken.

Overtredingen bij strafzaak kantonrechter

Strafbare feiten zijn onder te verdelen in misdrijven en overtredingen. De kantonrechter behandelt uitsluitend overtredingen (op het misdrijf stroperij na). Denk hierbij aan onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, forse snelheidsovertredingen en gevaarlijk rijgedrag.

Verzet tegen strafbeschikking OM

De kantonrechter behandelt ook strafzaken waarbij de verdachte in verzet is gegaan. Het gaat dan om zaken waarbij het Openbaar Ministerie een strafbeschikking wegens een overtreding heeft opgelegd. Met een strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van een rechter uw schuld vaststellen en aan u een straf opleggen. De strafbeschikking krijgt u per post thuisgestuurd of wordt opgelegd bij een zogenoemd OM-hoorgesprek. Een strafbeschikking kan onder andere een taakstraf, geldboete of rijontzegging inhouden. Ook kan aan u de verplichting worden opgelegd om schade te vergoeden aan een slachtoffer en bestaat de mogelijkheid dat een in beslag genomen goed niet wordt teruggegeven.

Verzet

U kunt tegen de strafbeschikking in verzet gaan. Verzet dient binnen 14 dagen te worden ingesteld. Wanneer de officier van justitie naar aanleiding van het verzet de strafbeschikking niet intrekt, wordt de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter zal tijdens een zitting beoordelen of u schuldig bent. Zo ja, dan zal hij ook een straf of maatregel opleggen.

Niet tijdig verzet

Ook wanneer het verzet niet op tijd is ingediend, wordt de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. Als het verzet niet op tijd is ingesteld, kan de kantonrechter beslissen dat u niet-ontvankelijk bent in uw verzet. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Niet (geheel) voldoen aan strafbeschikking

Wanneer u de geldboete die is opgelegd door middel van een strafbeschikking niet, of niet op tijd betaalt, kan de officier van justitie uw zaak voor de rechter brengen. Indien het gaat om een overtreding zal de kantonrechter uw zaak behandelen.

Niet accepteren transactievoorstel van het Openbaar Ministerie

Daarnaast behandelt de kantonrechter zaken waarbij een verdachte niet akkoord is gegaan met een door het Openbaar Ministerie gedaan transactievoorstel wegens een overtreding. Een transactievoorstel is net als de strafbeschikking een middel van het Openbaar Ministerie om de zaak zonder tussenkomst van de rechter af te doen. Het verschil tussen een transactievoorstel en een strafbeschikking is dat de officier van justitie bij het opleggen van een strafbeschikking de schuld van de verdachte al heeft vastgesteld. Een strafbeschikking is in die zin dus ook niet vrijblijvend. Bij een transactievoorstel wordt de verdachte de mogelijkheid geboden om de vervolging als het ware ‘af te kopen’. Wanneer de verdachte het transactievoorstel niet accepteert, zal de officier van justitie ofwel een tweede transactievoorstel doen, ofwel de verdachte dagvaarden. De zaak komt dan voor de kantonrechter.

straffen die de kantonrechter kan opleggen bij strafzaak

Zoals gezegd kan de kantonrechter zowel straffen als maatregelen opleggen. De belangrijkste zijn hechtenis (lees: een gevangenisstraf), geldboete, taakstraf en rijontzegging.

Hoewel het bij strafzaken die behandeld worden door de kantonrechter om relatief milde strafbare feiten gaat, kan in geval van veroordeling alsnog een forse straf worden opgelegd die vergaande gevolgen kan hebben. Wanneer aan u een boete wordt opgelegd van meer dan €130,- komt deze op uw justitiële documentatie (strafblad) te staan. Dit kan problemen opleveren bij het aanvragen van een VOG of bij het afsluiten van een verzekering. Doorgaans wordt bij het aanvragen van een verzekering gevraagd of u in de afgelopen jaren in aanraking bent gekomen met politie en justitie. Als dat het geval is, kan het zo zijn dat u hogere premies moet betalen of dat u niet geaccepteerd wordt.

Een veroordeling voor een relatief licht feit kan dus vergaande gevolgen hebben en wij raden daarom aan om juridische bijstand in te schakelen.

contact

Ons kantoor biedt de mogelijkheid om u bij uw strafzaak bij de kantonrechter bij te staan voor een vast bedrag. U betaalt dan niet het uurtarief maar er wordt een vaste prijs afgesproken voor de behandeling van uw zaak. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw zaak? Neem contact op met Marlin Nolte via +316 51 27 37 38 of m.nolte@ske-advocaten.nl.