Valse verklaring betalingsgedrag

Het gerechtshof in Amsterdam heeft een man veroordeeld die een verklaring betalingsgedrag had vervalst en daarvan gebruik had gemaakt (als ware deze echt en onvervalst). Hij had op de valse verklaring betalingsgedrag in strijd met de waarheid vermeld dat volgens de belastingdienst op 25 oktober 2013 alle loonheffingen zouden zijn betaald, terwijl in werkelijkheid deze verklaring niet was afgegeven door de belastingdienst. Vervolgens is die valse verklaring betalingsgedrag opgestuurd aan een bedrijf te West-Knollendam.

Straf

De Politierechter had een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 1 maand met een proeftijd van 3 jaren en een taakstraf van 60 uren. In hoger beroep komt het Hof tot eenzelfde strafoplegging, al wordt de proeftijd verminderd tot 2 jaren. Het Hof meldt in zijn arrest dat het vervalsen en het gebruik van een valse verklaring betalingsgedrag een ernstig feit betreft waarmee het vertrouwen in de juistheid van dit soort geschriften is geschonden.

Valsheid in geschrifte

Zit u in eenzelfde situatie? Wordt u vervolgd voor valsheid in geschrift? Bel dan met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten. Wij hebben vele fraudezaken tot een goed einde gebracht en wij kunnen er voor zorgen dat u het best mogelijke resultaat behaald. Bedenk daarbij dat een eenmaal afgelegde verklaring bij de politie of bij de rechter op papier staat en dat het zeer moeilijk is om daar op terug te komen of om deze te nuanceren. Daarom is gespecialiseerde rechtshulp in een vroeg stadium gewenst. Bel daarom direct met Anne Marie de Koning voor een (gratis!) intakegesprek.