Verbod op flitsbezorging door kinderen jonger dan 16 jaar

Maaltijdbezorging

Wist u dat sinds 1 juli 2020 het verboden is om kinderen onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen als zij zelfstandig deelnemen aan het verkeer? De populariteit van maaltijdbezorging is sterk toegenomen sinds de uitbraak van de coronapandemie, waarbij veel restaurants die voorheen alleen eten ter plaatse of voor afhaal aanboden, begonnen met bezorging. In veel gevallen werden jongeren van 14 of 15 jaar oud ingezet om per (elektrische) fiets maaltijden te bezorgen, wat de horecaondernemers hielp om de loonkosten laag te houden.

Risico’s van maaltijdbezorging onder de 16 jaar

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft echter gemeld dat maaltijdbezorging niet zonder risico’s is. Bezorgers werken onder aanzienlijke tijdsdruk en lopen risico op beroving door bij zich hebben van contant geld. De Nederlandse Arbeidsinspectie pleitte voor een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar die deelnemen aan het verkeer. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod van 1 juli 2020, vanwege onaanvaardbare veiligheidsrisico’s.

Bezorgers werken onder aanzienlijke tijdsdruk, vooral tijdens piekmomenten, en lopen het risico op beroving wanneer ze contant geld bij zich hebben. Vanwege deze risico’s heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie gepleit voor een verbod op commerciële maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar die deelnemen aan het verkeer. De Tweede Kamer heeft geconcludeerd dat er onaanvaardbare veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan maaltijdbezorging en heeft ingestemd met het verbod, dat op 1 juli 2020 van kracht werd.

Naleving en bewustzijn van het verbod

Het lijkt er echter op dat niet alle horecaondernemers, kinderen en ouders op de hoogte zijn van dit verbod, of ervoor kiezen om het niet na te leven. Sinds de invoering van het verbod zijn verschillende bedrijven beboet. Bij een overtreding krijgen werkgevers een boeterapport. Ouders of voogden ontvangen een waarschuwing, behalve als ze al op de hoogte waren of eerder een waarschuwing hebben gehad.

Verbod voor Flitsbezorgers

Maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar is verboden. Dit geldt ook voor flitsbezorgers die boodschappen bezorgen voor bedrijven zoals Gorillas en Flink. De informatiepagina van de overheid hierover kunt u hier vinden. Alle regels over werken door jongeren kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid.

Overtreding geconstateerd of een boete ontvangen? Neem contact op

In de bezorgsector worden ook andere overtredingen geconstateerd. Denk hierbij aan het laten werken van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning en overtredingen van regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden.

Heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij u een inspectie uitgevoerd en een overtreding geconstateerd? Of heeft u een voornemen tot boeteoplegging ontvangen? Neem contact op met SKE Advocaten voor advies of bijstand bij het indienen van een zienswijze of een bezwaarschrift.