Verbod op maaltijdbezorging door kinderen jonger dan 16 jaar

Maaltijdbezorging

Wist u dat het sinds 1 juli 2020 verboden is om kinderen onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen als zij zelfstandig deelnemen aan het verkeer? Sinds de uitbraak van de Coronapandemie heeft het bezorgen van maaltijden een hoge vlucht genomen. Veel restaurants die eerst alleen eten op locatie of afhaal van maaltijden aanboden, startten in de Coronapandemie met maaltijdbezorging. Niet zelden werden jongeren van 14 of 15 jaar oud ingezet om per (elektrische) fiets maaltijden te bezorgen. Horecaondernemers konden zo de loonkosten voor het personeel laag houden.

inzet kinderen maaltijdbezorging verboden

De Nederlandse Arbeidsinspectie meldde dat het bezorgen van maaltijden niet zonder risico’s is. Zo constateerde de Nederlandse Arbeidsinspectie dat de bezorgers onder flinke tijdsdruk werken, veelal op piekmomenten en dat zij het risico lopen op beroving wanneer zij contant geld bij zich dragen.

Vanwege deze risico’s pleitte de Nederlandse Arbeidsinspectie voor een verbod op commerciële maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar waarbij wordt deelgenomen aan het verkeer. Mede naar aanleiding van een aantal ongelukken met e-bikes concludeerde de Tweede Kamer dat er onaanvaardbare veiligheidsrisico’s gepaard gaan met het bezorgen van maaltijden en dat er een verbod dient te komen op commerciële maaltijdbezorgers door kinderen onder de 16 jaar. Zoals gezegd is dit verbod op 1 juli 2020 ingegaan. Dit verbod is neergelegd in de Arbeidstijdenwet. Er zijn onder meer campagnes gevoerd via diverse sociale media kanalen om horecaondernemers, jongeren en ouders te informeren over dit verbod.

Boetes en waarschuwingen

Het lijkt er echter op dat nog lang niet alle horecaondernemers, kinderen en ouders op de hoogte zijn van dit verbod. Of ze kiezen er voor het verbod niet na te leven. Sinds de inwerkingtreding van het verbod zijn namelijk verschillende ondernemingen beboet. Werkgevers krijgen bij constatering van een overtreding een boeterapport. Ouders/voogden krijgen een waarschuwing, tenzij zij op de hoogte waren van de verboden kinderarbeid of indien er al eerder een waarschuwing is gegeven. In dat geval wordt er ook voor de ouder/voogd een boeterapport opgemaakt.

Nog geen verbod voor flitsbezorgers jonger dan 16 jaar

Voor zogenoemde ‘flitsbezorgers’ die voor flitsbedrijven boodschappen bezorgen geldt nog geen verbod voor bezorging door kinderen jonger dan 16 jaar. Dit is momenteel dus toegestaan voor flitsbedrijven zoals Gorillas en Flink. De verwachting is dat flitsplatforms steeds vaker jongeren (ook onder de 16 jaar) zullen inzetten. Deze markt voor flitsbezorging groeit namelijk enorm. Ook de flitsplatforms hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Aangezien er veel overeenkomsten bestaan tussen maaltijdbezorgers en flitsbezorgers en de bijbehorende risico’s, is het te verwachten dat in de nabije toekomst ook een verbod op flitsbezorgers jonger dan 16 jaar wordt aangekondigd.

Overtreding geconstateerd of een boete ontvangen? Neem contact op

In de bezorgsector worden ook andere overtredingen geconstateerd. Denk hierbij aan het laten werken van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning en overtredingen van regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden.

Heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij u een inspectie uitgevoerd en een overtreding geconstateerd? Of heeft u een voornemen tot boeteoplegging ontvangen? Neem contact op met SKE Advocaten voor advies of bijstand bij het indienen van een zienswijze of een bezwaarschrift.