Illegale handel in dieren en planten

Illegale handel dieren en planten

In de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES-verdrag) is vastgelegd welke dieren en planten beschermd zijn. Ook staat in dit verdrag onder welke voorwaarden u bepaalde dieren en planten kunt verhandelen. Nationaal kunnen er strengere regels gelden.

Verdiep u in de regelgeving!

Heeft u plannen om een dier of plant te kopen of te verkopen dat/die mogelijk onder deze wetgeving valt? Doe dat dan niet zomaar. Verdiep u in de wet- en regelgeving! Dat kunt u hier doen. Als u bij koop of verkoop niet de vereiste documenten hebt, kunt u (ongewild) betrokken raken bij de illegale handel in dieren en planten.

Illegale handel in dieren

De NVWA heeft in oktober 2021 bij een handelaar 470 illegale vogels aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om vogels die in Afrika zijn gevangen en naar Nederland zijn gesmokkeld om ze hier te verkopen. Dat is verboden omdat de EU niet wil dat dierziekten uit landen buiten de EU hier binnen kunnen komen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarin de NVWA en de douane bijvoorbeeld smokkelaars van vogels (zoals papegaaien uit tropische landen) of reptielen betrappen. Al deze zaken worden onderzocht en waar mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

Straffen voor handel in illegale dieren en planten

De straffen die worden opgelegd voor dit soort delicten kunnen variëren van geldboetes tot gevangenisstraffen. Als u verdachte bent in een zaak waarbij u vervolgd wordt voor illegale handel in dieren en planten is het verstandig om een gespecialiseerd advocaat te raadplegen. Bel daarom één van onze sanctie- en strafrechtadvocaten. Een eerste gesprek kost u niets.