Veroordeling overtreding EVOA

Het gebeurt met enige regelmaat: de Rechtbank veroordeelt een bedrijf in verband met overtreding van de EVOA. Zo ook het bedrijf dat in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam de hoofdrol speelt.

Kraftzakken naar India

Dit bedrijf heeft een voorschrift gesteld bij de Wet milieubeheer overtreden. Het bedrijf  houdt zich bezig met de overbrenging van containers met afvalstoffen. In dit geval zogenaamde kraftzakken met kunststof binnenzak. Deze gaan vanuit Nederland naar eindbestemming India. Maar dit gebeurde zonder de bevoegde autoriteiten tevoren van dit afvaltransport in kennis te stellen en zonder de vereiste toestemming. Deze (voorgenomen) transporten waren in strijd met de EVOA.

Boete

Wegens deze overtreding van de regels werd dit bedrijf veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 10.000,00 met een proeftijd van 2 jaar.

De rechtbank heeft rekening gehouden met de ouderdom van de zaak en het feit dat is gesteld dat het milieu feitelijk niet kon worden vervuild omdat de fabriek in India waarnaar de containers zouden worden getransporteerd zeer geavanceerd is en in staat is om zowel papier als polyethyleen te verwerken, twee stoffen die afzonderlijk wel beiden op de zogenaamde ‘groene lijst’ staan (en dus zonder kennisgeving mogen worden geëxporteerd).

Verder heeft de Rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat de kraftzakken in andere Europese landen (waaronder België) kennelijk wel onder code B3020 vallen en dat deze in de toekomst waarschijnlijk ook op de zogenaamde ‘groene lijst’ zullen worden geplaatst.

EVOA advocaat

Uiteindelijk viel de straf voor dit bedrijf mee, in de zin dat er een voorwaardelijke geldboete uitrolde. Wat echter blijft staan, is dat dit bedrijf, deze rechtspersoon, een strafblad krijgt, waardoor bijvoorbeeld moeilijkheden kunnen ontstaan bij de aanvraag van vergunningen of bij toekomstige overtredingen. Een foutje is immers zo gemaakt en dat kan dan grote gevolgen hebben.

SKE advocaten beschikt over specifieke expertise met betrekking tot de EVOA regelgeving. Heeft u vragen, wilt u toetsen of uw werkwijze juist is, of heeft u een dagvaarding ontvangen om voor de Rechter te verschijnen? Bel ons! Een EVOA advocaat van ons kantoor helpt u graag verder!