WAV boete

Heeft u of uw onderneming een boete gekregen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)? Wilt u weten of die boete aan te vechten is? Bel dan met één van onze advocaten. Sinds 2016 is er een nieuwe beleidsregel die maakt dat boetes die worden opgelegd ‘passender’ moeten zijn dan in het verleden. Er zijn namelijk mogelijkheden gecreëerd om af te wijken van het beleid.

Eerste overtreding WAV

Zo kan er bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing worden opgelegd. Let wel: dat kan alleen bij een eerste overtreding van (uitsluitend) artikel 2 WAV waarin staat dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning moet hebben op het moment dat hij een vreemdeling arbeid laat verrichten. Daarnaast moet er nog aan een aantal andere voorwaarden zijn voldaan.

Verschillende normbedragen

Verder zijn er in 2016 vijf verschillende ‘categorieën van overtreders’ geïntroduceerd. Voor elke categorie gelden er andere boete normbedragen (voor overtreding van artikel 2 en artikel 15a van de WAV).

De normbedragen zien er (2016) als volgt uit:

  • natuurlijke persoon die huishoudelijke of persoonlijke dienst laat verrichten: € 2.000,-
  • natuurlijke persoon handelend als bedrijf: € 4.000,-
  • Stichting of vereniging (niet zakelijk handelend): € 4.000,-
  • Feitelijk leidinggevende aan verboden gedraging: € 6.000,-
  • Rechtspersonen: € 8.000,-

WAV boete verhoogd

Er zijn ook boete verhogende aspecten zoals het bewust overtreden van de regels of het tewerkstellen van een vreemdeling zonder verblijfsvergunning. Ook als er meer dan drie vreemdelingen tewerk zijn gesteld, werkt dit strafverhogend.

WAV boete gematigd

De specifieke matigingsgronden (let op: er zijn voorwaarden aan deze gronden verbonden!) zijn destijds ook uitgebreid. Zo kan de boete gematigd worden met 25% als de vreemdeling opgenomen is in de administratie van de werkgever en hij is verloond conform de wettelijke regels. Als de werkgever zelf de overtreding heeft beëindigd én de overtreding heeft gemeld heeft bij de Inspectie SZW dan kan er gematigd worden met 50 tot 75% afhankelijk van de snelheid waarmee gemeld is.

WAV advocaat

Met andere woorden: mocht u meer willen weten over de mogelijkheden een boete aan te vechten, dan zijn wij graag bereid u verder te helpen. Wij gaan bijvoorbeeld voor u na of het boeterapport wel genoeg bewijs bevat van de overtreding. Daarnaast beoordelen wij of er redenen zijn om de boete te matigen. Een verzoek daartoe moet waar mogelijk onderbouwd worden met bewijsstukken. Doet u dat niet of onvoldoende, dan zal een verzoek tot kwijtschelding of matiging niet baten. Bel of mail ons daarom voor nader advies.