Woningsluiting op basis van de Opiumwet

Sluiting drugspand

Artikel 13b Opiumwet kent aan de burgemeester de bevoegdheid toe om een woning te sluiten op grond van drugshandel vanuit deze woning. Van drugshandel is sprake indien er in de woning meer dan een gebruikershoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Sinds 2019 is de bevoegdheid van de burgemeester uitgebreid; de burgemeester kan de woning ook sluiten indien er sprake is van strafbare voorbereidingshandelingen. Er kan dan een woningsluiting plaatsvinden wanneer er in de woning voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor het bereiden of telen van drugs.

Herstelsanctie bij woningsluiting

Ondanks het ingrijpende karakter van een woningsluiting en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de betrokkenen, beschouwt de wetgever de toepassing van de bevoegdheid door de burgemeester niet als een straf. De sluiting van de woning wordt namelijk gekwalificeerd als een zogenoemde herstelsanctie, in de vorm van een last onder bestuursdwang. Tegenover de herstelsanctie staat de punitieve/ bestraffende sanctie. Deze kan naast de woningsluiting ook nog op het bord van de verdachte komen. Beide sancties kunnen dus tegelijkertijd worden opgelegd.

Andere rechten en waarborgen

Doordat de woningsluiting wordt gekwalificeerd als een herstelsanctie, gelden er voor de verdachte andere rechten en waarborgen als wanneer er sprake is van een bestraffende sanctie. Zo toetst de rechter bij een oplegging van een herstelsanctie slechts niet volledig, in tegenstelling tot wat men gewend is bij de oplegging van een bestraffende sanctie. Deze ‘marginale’ toetsing brengt mee dat de bevindingen van de burgemeester van grote betekenis zijn voor de sluiting. De (bestuurs)rechter kan een woningsluiting van de burgemeester dan ook moeilijk terugdraaien. Het is daarom van groot belang om een dergelijke beslissing in een vroeg stadium aan te vechten.

Woningsluiting advocaat nodig? Neem contact op

Wordt uw woning gesloten vanwege drugshandel of strafbare voorbereidingshandeling? Neem dan direct contact op met een advocaat van ons kantoor. Wij helpen u de sluiting op de juiste manier aan te vechten!