Strafbeschikking

OM strafbeschikking: groot gevaar voor uw verklaring van goed gedrag!

Verklaring van goed gedrag

Het Openbaar Ministerie (OM) mag sinds 1 februari 2008 voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dat is een beetje vreemd, omdat het OM het opsporingsonderzoek leidt en zo eigenlijk een strafbaar feit opspoort, het bewijs dat het zelf verzamelt beoordeelt en de zaak als het ware ‘berecht’ door een strafbeschikking uit te vaardigen. Gelukkig gaat het niet om vrijheidsbenemende straffen, maar de gevolgen kunnen voor u alsnog zeer groot zijn. Met name als u op een later moment voor een baan bijvoorbeeld, een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt.

Strafblad

Het OM kan geldboetes opleggen, werkstraffen, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, bepalen dat een schadevergoeding moet worden betaald en het OM kan gedragsaanwijzingen geven, zoals bijvoorbeeld een stadionverbod. Als u met een strafbeschikking akkoord gaat, betekent dit dat u ook een aantekening krijgt op uw Justitiële documentatie (in de volksmond: een strafblad). Dat kan betekenen dat u later geen verklaring omtrent het gedrag kunt krijgen (ook wel: verklaring van goed gedrag genoemd).

Verzet instellen

Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking, kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. Als het OM het verzet ongegrond verklaart, zal de (onafhankelijke!) strafrechter zaak in zijn geheel opnieuw beoordelen. Dat kan in uw voordeel zijn. U moet wel binnen een termijn van 14 dagen verzet aantekenen. Ook moet u een opgelegde geldboete niet betalen, omdat u anders niet-ontvankelijk bent in uw verzet. Betalen betekent namelijk akkoord gaan en daarmee staat uw schuld vast. Ook al accepteert u de boete om ‘er vanaf te zijn’.

Strafbeschikking moet beter

Hulp van een advocaat kan lonen. Wij hebben in meerdere zaken die met een strafbeschikking zijn afgedaan betere resultaten bereikt dan de straf die het OM in eerste instantie oplegde. Dat komt onder meer omdat wij het dossier kunnen opvragen en dat kunnen bestuderen op onregelmatigheden. Wij bespreken het dossier met u en kunnen u dan nader adviseren. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, omdat vaste prijsafspraken mogelijk zijn. Ook is in sommige gevallen gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk.

Gratis voorbeeld verzetschrift

Een onderzoek van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad heeft uitgewezen dat strafbeschikkingen van slechte kwaliteit zijn. Verzet instellen loont dus. Wij hebben een gratis voorbeeld verzetschrift strafbeschikking dat u kunt downloaden. U kunt ook voor een klein bedrag gebruik maken van onze verzetschriftgenerator. Dat verzetschrift wordt voordat u het ontvangt altijd nagekeken door een advocaat die het verzet waar nodig aanvult!

Ons advies

Ons advies: accepteer niet zomaar een strafbeschikking, maar pleeg altijd overleg met een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten. Een eerste telefoontje kost u niets! Pietrick Visser is graag bereid u een eerste advies te geven.