Advocaat mishandeling

Bent u verdachte van mishandeling? Is uw kind (minderjarig) verdachte? Heeft u een oproep gekregen om voor de rechter te verschijnen? U heeft dan een strafrechtadvocaat nodig. Iemand die op komt voor uw belangen. Het maakt niet uit of u schuldig of onschuldig bent. Uw rechten zijn hetzelfde en deze worden het beste door een ervaren advocaat mishandeling gewaarborgd.

De strafrechtadvocaten van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten staan u graag bij. Wij bepalen samen met u de te door u te volgen strategie voor uw verdediging. Als u vandaag nog een ervaren advocaat wilt spreken, bel dan direct.

Advocaat mishandeling

Een advocaat van ons kantoor kan u helpen bij het verhoor door de politie. Vooraf bespreken wij uw zaak en we geven u advies. Vervolgens bepalen we samen met u de beste strategie in uw zaak. Dat kan zijn dat wij u aanraden te zwijgen (totdat ook wij weten waarvan u precies verdacht wordt en welk bewijs daarvoor is), maar ook dat we met u bespreken onder welke voorwaarden u uw verhaal aan de politie vertelt.

Wanneer is er sprake van (zware) mishandeling?

Er is sprake van mishandeling als er een klap of duw is gegeven waardoor pijn of letsel is ontstaan. Daarbij zal een rechter er in beginsel vanuit gaan dat een klap ook pijn doet. Aan het bewijs daarvan worden dus geen strenge eisen gesteld. Dat is anders bij het letsel. Daar moet wel degelijk van blijken. Zware mishandeling wordt veel strenger gestraft. Daar is sprake van als er zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Bij het bepalen of iets ‘zwaar lichamelijk letsel’ is, mag een rechter aansluiten bij het ‘gewone spraakgebruik’. Er moet wel sprake zijn van opzet om zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken, maar dat bewijs kan ook worden geleverd als er iets is gebeurd waarbij het bijna niet anders kan dan dat u opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Denk aan het slaan met een honkbalknuppel op iemands hoofd. Een eenvoudige mishandeling (bijvoorbeeld een klap met een vuist op iemands neus) kán zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben (gebroken neus) maar dan kan het zware letsel zijn toegebracht zonder dat degene die dat heeft gedaan opzet had daarop. Wij kunnen u alle nuances en verschillen uitleggen. In gewone mensentaal, dus niet alleen maar ingewikkeld juridisch taalgebruik.

Straffen mishandeling

In het strafrecht is per misdaad een maximale straf vastgelegd. Die straf wordt meestal niet opgelegd. Een rechter  houdt in elke zaak rekening met de omstandigheden van het geval. Hij kijkt bijvoorbeeld naar het eventuele letsel, waarom dat letsel is toegebracht en naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Een goede verdediging kan een groot verschil maken. Het kan leiden tot een vrijspraak of tot een (veel) lagere straf dan geëist. Bij een mishandeling die de dood tot gevolg heeft kan ook sprake zijn van dood door schuld of doodslag. Daarover kunt u hier meer teruglezen.

Advocaat mishandeling

Wilt u een advocaat raadplegen die u kan adviseren, die samen met u uw verdediging vorm geeft én die ervaren is en u de ‘weg kan wijzen’ in het strafrecht? Neem dan snel contact op met één van onze advocaten! Wij zijn allemaal gespecialiseerd in het sanctie- en strafrecht en kunnen u dus goed verder helpen. Een eerste gesprek kost u niets. Aarzel dus niet.