Advocaat geweldsdelict of levensdelict helpt u het beste resultaat te bereiken

Het Openbaar Ministerie en de strafrechter zijn nooit gelukkig als zij gewelds- of levensdelicten moeten beoordelen. Het zijn ernstige strafbare feiten die zowel door het OM (door middel van een strafbeschikking bij minder ernstig letsel) en de strafrechter zwaar bestraft kunnen worden. Een veroordeling voor een geweldsdelict blijft u uw hele leven achtervolgen als aantekening op uw Justitiële documentatie. Dat kan problemen opleveren als u een baan zoekt en een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt. Een strafrechtadvocaat van SKE advocaten helpt u, staat achter u en verdedigt u. Als een vrijspraak niet mogelijk is, is hij of zij er voor u om de gevolgen van de strafzaak zoveel mogelijk voor u te beperken. Wij bieden u een uitweg.

Pro deo advocaat geweldsdelict

Onze advocaten hebben veel ervaring met bijstand aan verdachten van geweldsmisdrijven en kunnen u daarom uitstekend bijstaand staan bij uw verweer. Dat kan op betalende basis, maar ook pro deo. Wij zijn namelijk aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Moet u zelf betalen? Dan behoort een vaste prijs afspraak tot de mogelijkheden.

Wat zijn geweldsdelicten?

De term geweldsdelict wordt juridisch veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Het kan zijn dat een vorm van fysiek geweld wordt of is gebruikt, maar ook een bedreiging (met geweld of de dood) wordt onder de geweldsdelicten geschaard. Er zijn ook misdrijven die geweld als bijkomende component hebben. Dat kan bijvoorbeeld diefstal of afpersing zijn. Een overval heet in juridisch taalgebruik een diefstal met geweld. Soms wordt dat ook wel afpersing genoemd, terwijl het feitelijk om hetzelfde geweldsdelict gaat.

Voorbeelden van geweldsmisdrijven

SKE advocaten heeft ervaring met (onder meer) de volgende geweldsmisdrijven:

  • Bedreiging
  • Dood door schuld, doodslag of moord
  • Gewapende overval
  • Huiselijk geweld
  • Mishandeling
  • Mishandeling de dood tot gevolg hebbend
  • Openlijke geweldpleging
  • Stalking (belaging)
  • Vernieling

Dagvaarding of oproep TOM zitting

Als volgens de officier van Justitie ‘bewijsbaar’ is dat u een geweldsdelict hebt gepleegd, is de kans groot dat u bij de Politierechter of bij de meervoudige kamer moet voorkomen. Minderjarige verdachten moeten bij de Kinderrechter komen. Als er te weinig bewijs is, zal de officier van Justitie uw zaak seponeren. Dat kan ook nog nadat er een dagvaarding of oproep om te verschijnen voor de officier van Justitie is uitgebracht. Een advocaat  geweldsdelict van SKE Advocaten kan u daarbij helpen en nader adviseren.

Strafbeschikking

In minder ernstige gevallen kunt u een strafbeschikking aangeboden krijgen. Een strafbeschikking kan een werkstraf zijn, maar ook een geldboete. Ook kunnen er voorwaarden aan uw gedrag worden gesteld. Al met al kan een strafbeschikking dus diep ingrijpen op uw leven. De positieve kant is dat u bij acceptatie niet voor de rechter hoeft te komen. U krijgt dan wel een strafblad. Als u de boete betaalt of de werkstraf goed uitvoert, dan is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Wij raden u echter aan om nooit zomaar een strafbeschikking te accepteren. Vraag altijd om een check door een van onze advocaten. Wij adviseren u dan of het instellen van verzet mogelijk is. Ook kunt u gebruik maken van onze verzetschriftgenerator. Voor een kleine prijs krijgt u dan een professioneel verzetschrift.

Wat voor straf krijg ik?

Als u voor een geweldsdelict bij de rechter moet komen, dan bepaalt de rechter of u een straf krijgt en zo ja, wat voor straf dat dan moet zijn. Rechters kunnen naast geldboetes en werkstraffen ook een gevangenisstraf opleggen. Bij een vrijspraak krijgt u natuurlijk geen straf opgelegd. De strafrechtadvocaten van SKE advocaten behalen regelmatig goede resultaten, waaronder vrijspraken. Nadat alle ins- en outs van een zaak zijn besproken, kunnen wij vaak een indicatie geven van een eventuele straf die u staat te wachten.

Strafblad en VOG

Wij krijgen vaak de vraag voorgelegd of een strafbeschikking of een veroordeling voor een geweldsdelict door de rechter een strafblad tot gevolg heeft. Het simpele antwoord is ja. Een veroordeling voor bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie. Dat kan gevolgen voor u hebben als u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig heeft. Als u die wordt geweigerd, belt u dan met ons. Wij kunnen dan bezwaar voor u maken of u adviseren over wat u daartegen kunt doen.