Alcoholslot (ASP) voorlopig van de baan

Zowel de Hoge Raad als de Raad van State hebben belangrijke uitspraken gedaan over het Alcoholslotprogramma (ASP). Deze uitspraken kunnen grote gevolgen hebben voor iedereen die verdacht wordt van of veroordeeld is wegens rijden onder invloed. Om te zien welke gevolgen de uitspraken van de Hoge Raad en Raad van State voor u hebben en om te zien wat wij voor u kunnen beteken leggen wij het verder aan u uit:

Acoholslot

Op 4 maart 2015 heeft de Hoge Raad besloten dat het Openbaar Ministerie geen verdachten mag vervolgen aan wie eerder door het CBR een alcoholslot is opgelegd. Het opleggen van een alcoholslot door het CBR is volgens de Hoge Raad namelijk gelijk te stellen aan een strafvervolging door het Openbaar Ministerie wegens rijden onder invloed. Zowel bij een strafvervolging als bij een alcoholslot riskeert een verdachte immers een hoge boete (bij het alcoholslot in de vorm van ongeveer €5.000 aan kosten) en een jarenlange intrekking of beperking van de rijbevoegdheid. Het is een belangrijk beginsel in het Nederlandse en Europese recht dat een verdachte niet tweemaal mag worden gestraft voor hetzelfde feit. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het een dergelijke verboden dubbele bestraffing oplevert als een verdachte zowel wordt vervolgd als een alcoholslot krijgt opgelegd. Is aan u al een alcoholslot opgelegd, dan mag het Openbaar Ministerie u niet meer vervolgen!

ASP en CBR

Vervolgens heeft de Raad van State op 5 maart 2015 besloten om de wettelijke regeling van het alcoholslotprogramma in zijn geheel onverbindend te verklaren. Dit houdt in dat het CBR voorlopig helemaal geen alcoholsloten meer mag opleggen. Volgens de Raad van State wordt er bij te opleggen van het ASP namelijk onvoldoende rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van degene aan wie het alcoholslot wordt opgelegd. Dit zorgt ervoor dat veel mensen onevenredig hard worden getroffen door de beslissing van het CBR dat een alcoholslot wordt opgelegd. Als u op dit moment verdacht wordt van rijden onder invloed, maar u heeft nog niets van het CBR vernomen over een alcoholslot, dan heeft u voorlopig niets te vrezen! Neem toch voor de zekerheid contact op met Robert-Jan van Eenennaam. Hij heeft veel ervaring in soortgelijke zaken en kan u nader voorlichten. Better safe than sorry!

Advocaat

Is aan u in het verleden al een alcoholslot opgelegd, of bent u op dit moment in bezwaar of beroep tegen het besluit van het CBR om een alcoholslot aan u op te leggen? Dan is het belangrijk om u zo spoedig mogelijk door een van onze advocaten te laten voorlichten over de gevolgen die de uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State voor u kunnen hebben. Ook tegen onherroepelijk opgelegde alcoholsloten is namelijk in sommige gevallen nog steeds iets te doen!