Coronaboete in eigen woning of tuin is onrechtmatig

Onze premier, Mark Rutte, vertelde u tijdens diverse persconferenties dat u vanaf dat moment niet meer dan een bepaald aantal gasten (ouder dan 13 jaar) per dag mocht ontvangen. En hoewel hij dat natuurlijk mag zeggen, betekent het niet dat dit ook direct tot wet verheven is en dat er door handhavers achter uw voordeur gekeken mag worden. Sterker: alles wat gebeurt in de woning of in de tuin die bij de woning behoort, valt onder het huisrecht. Een coronaboete in eigen woning vanwege geen afstand houden of het niet voldoen aan het verbod op samenscholing is dan ook onrechtmatig.

Verschil tussen advies en regel

Het is goed te weten dat er een verschil is tussen een advies en een regel van de overheid. Wat de uitspraken van onze premier extra verwarrend maakt, is dat sommige adviezen gedrags- of basisregels worden genoemd. Dat dit problematisch is, blijkt wel uit dit nieuwsbericht waar een feestje door de politie werd beëindigd. De politie doet dit overigens wel vaker en deelt dan wél boetes uit, zo blijkt uit de volgende berichten: Vijf studenten op hun eigen balkon, toch 400 euro boete; Duur huisfeestje in Utrecht: buren melden overlast en politie deelt flinke boetes uit.

Coronaboete in eigen woning of tuin is onrechtmatig

In de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 staan de plaatsen opgesomd waar het niet toegestaan is zich in groepsverband met meer dan een in die regeling genoemd aantal personen te bevinden. Die plaatsen zijn:

  • Een openbare plaats;
  • Een erf behorende bij een publieke plaats;
  • Een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning.

De Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 is gestoeld op de Wet publieke gezondheid en in die wet worden woningen ook niet genoemd. Dit is ook niet zo gek. Het huisrecht is grondwettelijk beschermd. De overheid mag hier niet zomaar aan tornen.

Corona boete afstand houden

Hetzelfde geldt voor het afstand houden. Ook dat kan de overheid niet afdwingen achter de eigen voordeur of in uw eigen tuin. Ook in uw tuin wordt u beschermd door het eerder genoemde huisrecht.

Verzet tegen coronaboete

Als de politie u dus dringend vraagt of zij even binnen mogen komen, hoeft u hier dus niet aan mee te werken. De politie kan – ook in tijden van COVID – niet (zomaar) zonder machtiging een woning of uw tuin binnengaan. Met andere woorden: als u een boete heeft gekregen van handhavers of politie die zonder toestemming ‘achter uw voordeur’ hebben gekeken, dan kan het lonen om verzet aan te tekenen tegen de boete (strafbeschikking) die u heeft gekregen. U kunt dat eenvoudig doen door gebruik te maken van onze verzetschriftgenerator. De verzetschriftgenerator genereert voor u een verzetschrift voor een kleine prijs (€ 25,-) waar ook nog een advocaat naar kijkt. Zo weet u zeker dat u op de juiste wijze verzet instelt en dat de argumentatie hiervoor klopt. Wilt u gebruik maken van die mogelijkheid verzet aan te tekenen tegen een corona boete? Klik dan hier.

Bijstand ter zitting?

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook bijstaan ter zitting. Daarover moeten dan afspraken worden gemaakt. Als u dat wilt, neem dan contact op met één van onze advocaten.