De kracht van een gespecialiseerde euthanasie advocaat

Artsen krijgen in bepaalde gevallen te maken met euthanasie of hulp bij zelfdoding. Denk aan een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een andere medisch specialisten. Als een arts besluit om gevolg te geven aan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding, moet hij daarvan melding maken. Vervolgens vindt achteraf een toets plaats of de euthanasie voldeed aan de zorgvuldigheidseisen. Dat wordt gedaan door een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Hulp van een gespecialiseerde euthanasie advocaat kan in dit stadium al gewenst zijn. Lees verder waarom:

Zorgvuldigheidseisen

Een arts kan niet zomaar tot levensbeëindigend handelen overgaan, ookal ligt er een verzoek van de patiënt. Er moet voldaan worden aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Het is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan worden verlicht. Als de RTE ondanks zorgvuldige afweging door de arts, ondanks een zorgvuldige uitvoering in de ogen van de arts tóch concludeert dat er iets niet goed is gegaan, zal dit leiden tot het oordeel: niet zorgvuldig.

Bemoeienis IGJ en OM

Door de RTE wordt dan een kopie van het oordeel en van het bijbehorende dossier naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en aan het Openbaar Ministerie (OM) verstuurd. Deze instanties kunnen besluiten tot tuchtrechtelijke en/of  strafrechtelijke vervolging. Recent is door het OM tot een strengere beoordeling van euthanasiezaken besloten. Dat heeft geresulteerd in een vijftal strafrechtelijke onderzoeken. Dat is sinds de invoering van de Wet Toetsing Levensbeëindiging (WTL of euthanasiewet) nog niet voorkomen.

Gespecialiseerde euthanasie advocaat

Als u als arts te maken krijgt met de RTE, met de IGJ of het OM is mijn advies om u in twijfelgevallen te laten adviseren door een gespecialiseerde euthanasie advocaat. Ik heb zelf twee van de vijf strafrechtelijke onderzoeken behandeld. Eén is een zaak van een huisarts. Die werd geseponeerd. De andere zaak is de eerste zaak die strafrechtelijk vervolgd werd sinds de invoering van de WTL. Ook deze zaak is goed afgelopen. De specialist ouderengeneeskunde werd ontslagen van alle rechtsvervolging.

Voorkomen is beter

Waarom zou u de hulp van een gespecialiseerde euthanasie advocaat inschakelen? Allereerst is het zo dat alles wat u zegt bij de RTE bij een onverhoopt oordeel ‘onzorgvuldig’ wordt doorgezonden naar de IGJ en het OM. Daardoor kunt u ineens voorwerp van onderzoek worden van de IGJ of het OM met alle gevolgen van dien. Verder maakt het uit of u het gesprek met de RTE goed heeft voorbereid. Dat kan al heel veel schelen. De ervaring leert namelijk dat de RTE soms niet goed doorvraagt of zelfs feitelijke onjuistheden aan haar oordeel ten grondslag legt. Tot slot weet u als arts waarschijnlijk niet wat er allemaal bij een dergelijke procedure komt kijken. Goede begeleiding is dus van groot belang. Om te voorkomen dat u als arts in een lastig parket terecht komt, is het advies dus om vroegtijdig al juridisch advies van een gespecialiseerde euthanasie advocaat in te winnen.

Nader advies van een specialist

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een (gratis) eerste consult? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam.