PGB fraude: eis tot 2,5 jaar celstraf en beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 6 november 2017 in de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot 30 maanden, een beroepsverbod en een geldboete geëist tegen verdachten van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB fraude). Het OM verwijt de verdachten dat zij een criminele organisatie hebben gevormd die gericht was op het plegen van PGB fraude.

PGB fraude

De verdachten hebben gebruik gemaakt van een constructie van een bemiddelingsbureau om ervoor te zorgen dat er ten onrechte PGB-geld naar hen toevloeide. Dit deden zij door administratie- en bemiddelingskosten op te voeren ten laste van het PGB. Men verantwoordde zorg voor elkaar die in werkelijkheid niet is verleend en door op een hele ruime manier uren te declareren terwijl zij daar maar een gedeelte van werkten. Dit zou volgens het OM blijken uit het strafrechtelijk onderzoek door de opsporingsdienst van de inspectie SZW (SZW-IOD). Nadat het strafrechtelijk onderzoek was gestart, hebben verdachten geprobeerd getuigen te beïnvloeden, aldus het OM.

Rechtsbijstand

Omdat er forse straffen worden geëist in fraude-zaken is goede rechtsbijstand onontbeerlijk. Want de vraag is natuurlijk of het allemaal wel zo is gegaan als het OM stelt. Is er inderdaad voldoende bewijs voor PGB fraude? Is dat bewijs op rechtmatige wijze verkregen? Heeft het onderzoek niet onnodig lang geduurd? Welke persoonlijke omstandigheden spelen een rol? Allemaal vragen die van belang zijn en die met behulp van een goede advocaat naar voren worden gebracht om zo voor u het beste resultaat te bereiken. In het hiervoor genoemde voorbeeld zijn wij niet de behandelend advocaten. Deze zaak wordt puur ter illustratie gebruikt.

Anne Marie de Koning

Wilt u meer weten over PGB fraude of bent u zelf verdachte? Bel dan direct met Anne Marie de Koning of met een van onze andere strafrechtspecialisten. Meer informatie over PGB fraude kunt u hier vinden.