FIOD onderzoek

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Zij proberen financiële fraude en belastingfraude op te sporen. Meestal start een onderzoek van de FIOD door een tip of een ander (fraude)signaal. Binnen de FIOD is er een ‘Team Criminele Inlichtingen’ (TCI) dat zich heeft gespecialiseerd in het opsporen van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Denk aan witwassen, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude. Dit team maakt daarvoor onder meer gebruik van (anonieme) informanten.

FIOD onderzoek

Bent u voorwerp van FIOD onderzoek of is er op het moment dat u dit leest een inval aan de gang? Zet dan alles stop en bel direct één van onze advocaten. Wij komen dan direct ter plaatse om de regie in handen te nemen en ervoor te zorgen dat u bijvoorbeeld nog kunt beschikken over belangrijke dossiers of kopieën van administratie. De eerste stap in een FIOD onderzoek is namelijk meestal het in beslag nemen van de administratie. U moet er rekening mee houden dat de FIOD niet alleen papieren administratie in beslag neemt, maar ook digitale gegevens zoals harde schijven van computers en gegevens op uw bedrijfsnetwerk. We kunnen dat niet geheel tegenhouden, maar we kunnen er vaak wel voor zorgen dat u essentiële stukken voor uw bedrijfsvoering kunt behouden of op korte termijn kunt terug krijgen.

Bijstand van een advocaat

De FIOD valt niet zomaar binnen in uw bedrijf. Daarvoor is er een afweging gemaakt en is in een zogenoemd ‘pré-weegdocument’ een overzicht gemaakt van de strafbare feiten en de verdachten die de FIOD nader wil onderzoeken. Dat document wordt besproken met een officier van Justitie en er wordt gesproken met bijvoorbeeld toezichthouders. In het overleg met de officier van Justitie en de toezichthouder(s) wordt beoordeeld of er vervolgd gaat worden of niet. Eén van de afwegingen is wat het financiële en maatschappelijke effect van een eventuele vervolging zal zijn. U kunt er dus vanuit gaan dat áls er een inval plaats heeft gevonden, u rechtshulp nodig heeft.

Opsporingsmiddelen

De FIOD kan namelijk ook opsporingsmiddelen inzetten als telefoontaps of het observeren van mensen. Ook kunt u worden aangehouden, worden verhoord en in verzekering worden gesteld binnen een FIOD onderzoek. In ernstige gevallen kunt u zelfs in voorlopige hechtenis worden genomen. Bijstand bij het verhoor door de FIOD is meestal mogelijk. Wij kunnen u voorbereiden op uw verhoor en u laten weten wat u te wachten staat. Het is wel van belang dat u uw advocaat in vertrouwen neemt. Dan kunnen wij u het beste adviseren.

Beste rechtshulp

Als u of uw onderneming uiteindelijk moet voorkomen naar aanleiding van een FIOD onderzoek, dus als u bij de Rechter uitleg moet komen geven, dan moet u vooraf zorgen voor een goede verdediging die goed is doorgesproken en waarin u samen met een advocaat alles hebt voorbereid. Een advocaat van Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten kan u daarbij uitstekend van advies voorzien en zorgen voor een goede verdediging waarbij het best mogelijke resultaat wordt behaald. Robert-Jan van Eenennaam en Anne Marie de Koning staan u graag te woord voor een gratis eerste kennismaking. Dat kan naar keuze in Rotterdam, Den Haag of bij u op het bedrijf.