Fraude met autoverzekeringen, geen goed idee

Fraude autoverzekering

Verzekeraars controleren streng op fraude met autoverzekeringen. Daarmee wordt vaak ‘gesjoemeld’ omdat het zo makkelijk gaat. Maar ook hier is het een kwestie van ‘bezint eer ge begint’! Het indienen van een valse claim of het ‘vergeten’ te melden dat er al een krasje op de auto zat, kan grote gevolgen hebben.

Fraude met autoverzekeringen

Fraude met autoverzekeringen kan op vele manieren. Denk aan het niet melden van het krasje, het afsluiten van een all risk verzekering terwijl er al schade op de auto zat (en die dan claimen), maar ook het afsluiten van de verzekering op eigen naam terwijl uw zoon of dochter de regelmatige bestuurder is, kan onder fraude worden geschaard. En later zeggen dat het ‘een foutje’ was, is niet makkelijk. U moet immers aan het einde van het vragenformulier aangeven dat u alle vragen juiste en naar waarheid hebt beantwoord.

Grote gevolgen

Als de fraude wordt ontdekt, kunnen de gevolgen heel groot zijn. Denk daarbij aan een standaard boete, verhaal van kosten van opsporing van de fraude en het terugbetalen van het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Maar daar blijft het niet bij: als ‘fraudeur’ wordt u ook opgenomen in het Centraal Informatie Systeem (het CIS). Alle verzekeraars kunnen die databank inzien en dat betekent dus dat u niet snel meer in aanmerking komt voor een verzekering. Een registratie in het CIS duurt normaal gesproken 8 jaren. Daar kan vaak wel iets aan gedaan worden, maar dat is allerminst een zekerheid.

Strafrechtelijke vervolging fraude

Een ander mogelijk gevolg van fraude met autoverzekering is dat u strafrechtelijk vervolgd wordt. Een officier van Justitie kan u dagvaarden om voor de strafrechter te verschijnen. En dat kan grote gevolgen hebben. U kunt een strafblad krijgen en dat kan weer gevolgen hebben voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Advies van een advocaat fraude

Wordt u verdacht van fraude met uw autoverzekering? Wil de verzekeraar u opnemen in het CIS of aangifte doen bij de officier van Justitie? Neem dan snel contact met ons op. Wij adviseren u graag!