Inspectie SZW handhaving corona maatregelen

De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de handhaving corona maatregelen. Handhaving op grond van de overheidsmaatregelen vindt primair plaats door de veiligheidsregio’s, maar ook de Inspectie kan dus handhaven (eerder schreef ik over de aanpassing van de risicoinventarisatie- en evaluatie (RIE)). De Inspectie SZW heeft bekend gemaakt dat zij ook daadwerkelijk handhavend zal optreden als de arbeidsomstandigheden in een bedrijf of instelling daartoe aanleiding geven. Dat betekent dus dat u er niet op kunt vertrouwen dat de Inspectie de controle van Corona maatregelen aan de veiligheidsregio’s overlaat. Bovendien kunnen werknemers klachten ook melden via een speciaal formulier. U loopt als werkgever dus zeker risico’s.

Wanneer zal de Inspectie szw overgaan tot handhaving corona maatregelen?

De Inspectie heeft aan gegeven dat handhaving uitgevoerd wordt als er sprake is van één van de volgende situaties: Risico op besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het daarbij niet toepassen van de arbeidshygiënische strategie. Los van de specifieke situatie en risico’s in een bedrijf of instelling, weegt daarbij voor de Inspectie mee dat de maatschappelijke gevolgen van besmetting met Corona en de ongekende maatregelen die zijn genomen, het belang van het voldoen aan de zorgplicht in de Arbowet van extra betekenis voorzien.

Hoe wordt gehandhaafd?

Als de Inspectie vindt dat er aanleiding is om over te gaan op handhaving corona maatregelen, kan een formele eis met de te treffen maatregelen worden opgelegd. De werkgever moet die maatregelen dan invoeren. Als u het niet eens bent met de eis die de Inspectie stelt, dan kunt u in bezwaar- en/of beroep. Niet nakomen van de verplichting kan leiden tot verdere bestuurlijke maatregelen. Denk hierbij aan een boete en verdergaande bestuurlijke dwang om toch aan de verplichtingen te voldoen.

Meer informatie of bijstand?

Wilt u meer informatie of heeft u juridische bijstand nodig? Bel ons vrijblijvend voor een nader advies. Een eerste gesprek kost u niets!