Hoge boete voor dodelijk bedrijfsongeval

inspectie SZW

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een bedrijf en haar leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM vond dat de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet waren overtreden. Dit had een ernstig bedrijfsongeval tot gevolg. Een medewerker raakte tussen een palletkantelaar en de vloer bekneld en is daardoor overleden. Als zoiets bij uw bedrijf gebeurt, wilt u natuurlijk weten wat u moet doen. Wilt u snel bijstand van een advocaat die u helpt met het zetten van de juiste stappen? Bel geheel vrijblijvend met een van onze advocaten. Wij helpen u graag verder.

Onderzoek Inspectie SZW

Het bedrijfsongeval in deze zaak vond plaats op 24 oktober 2018. Het slachtoffer, een heftrukchauffeur, werd door collega’s gevonden in de buurt van de palletkantelaar. Een palletkantelaar wordt gebruikt om lading pallets te wisselen. Deze machine kan twee volle pallets met goederen 180 graden draaien. Op de dag van het bedrijfsongeval werkte de medewerker van het bedrijf alleen. Hij bediende de zelf palletkantelaar om pallets met dozen bevroren vis te laten kantelen. Op een bepaald moment kwam de machine in werking terwijl de medewerker vlakbij het kantelmechanise was. Hij werd onder de kantelaar gevonden en overleed korte tijd later. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Inspectie SZW) stelde vervolgens een onderzoek in.

Tijdelijke vervanging palletkantelaar

Uit het Inspectie onderzoek bleek dat gewerkt werd met een verouderde palletkantelaar.  Omdat de kantelaar niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften is door het bedrijf een nieuwe palletkantelaar aangeschaft. De nieuwe palletkantelaar werd echter provisorisch geplaatst, in afwachting van een verbouwing van de loods waar deze zou komen te staan.

Een aantal beveiligingsmaatregelen werd niet toegepast, waardoor volgens het Openbaar Ministerie er onvoldoende gezorgd was dat ongevallen met medewerkers werden voorkomen. Er werd bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van afzettingen. Hoewel niet bleek dat het gebrek aan veiligheidsmaatregelen de directe oorzaak is geweest voor het bedrijfsongeval en het overlijden van de medewerker, is er volgens het OM onvoldoende aandacht geweest voor de veiligheid van de medewerkers.

Feitelijk leidinggevende

Ook de feitelijk leidinggevende werd beboet. Redengevend was dat deze vanuit zijn functie onvoldoende zou hebben ingegrepen op deze situatie. Dit had hij wel moeten doen. Hij wist van de situatie en hij had moeten voorkomen dat de nieuwe palletkantelaar op deze manier in gebruik zou worden genomen, aldus het OM.

Boete

In de Arbeidsomstandighedenwet is verankerd dat werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkplek. Al heel snel wordt aangenomen dat een werkgever / een bedrijf of onderneming hier tekort in schiet. Dat wil niet zeggen dat dit ook altijd daadwerkelijk zo is. Als u uw medewerkers voldoende inlicht, cursussen geeft, of als u gebruik maakt van zogenaamde toolbox meetingen en werknemers houden zich bewust niet aan de regels terwijl daar feitelijk wel toezicht op wordt gehouden, dan is er zeker reden om een advocaat in te schakelen. Als deze op de juiste manier dit voor het voetlicht brengt, kan dat leiden tot geen (sepot) of een lagere boete. Wilt u vrijblijvend uw zaak voorleggen? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam of Pietrick Visser. Zij staan u graag te woord!