Hypotheekaanvraag en mogelijke gevolgen van fraude

bankafschrift vervalsen

Bankafschriften vervalst? U heeft meerdere belangen/procedures waar u rekening mee dient te houden. Aan de ene kant is er de procedure bij de hypotheekverstrekker zelf en de eventuele EVR registratie (voor maximaal 8 jaar) en een fraudemelding bij het SFH (Stichting Fraudebestrijding Hypotheken) door de hypotheekverstrekker. 

Wat is een EVR registratie?

Een EVR (extern verwijzingsregister) registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om te kijken of u niet in aanraking bent gekomen met frauduleuze zaken. Wanneer u een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt dan wordt er een EVR-toets gedaan. Een EVR registratie maakt het dus gedurende de registratie vrijwel onmogelijk om een hypotheek aan te vragen of een ander krediet af te sluiten. Ook kan uw huidige bank (naar aanleiding van de verificatie van de hypotheekverstrekker) besluiten de relatie met u op te zeggen. Of de hypotheekverstrekker u na (vermeende) fraude registreert in het EVR of aangifte doet, is erg afhankelijk van de persoon die de beoordeling van uw zaak maakt. Het hangt in sommige gevallen ook af van hoe u zich richting de kredietverstrekker opstelt. 

Gevolgen van valsheid in geschrifte

Naast een registratie in het EVR is er de mogelijke strafrechtelijke procedure die nog kan volgen. Bijvoorbeeld vanwege het vervalsen van bankafschriften. Een aangifte en een eventuele strafrechtelijke procedure kan grote gevolgen hebben. Valsheid in geschrifte is een misdrijf waarvoor ook gevangenisstraffen worden opgelegd. De ervaring leert echter dat niet elke aangifte van kredietverstrekkers over fraude in de aanvraag van een krediet daadwerkelijk wordt opgepakt door de politie of het OM.

Voor- en nadelen afwegen: Het belang van een weloverwogen beslissing

De mogelijke voor- en nadelen van de opties die u heeft in het voorbeeld van vervalste bankafschriften. Maak zelf een keuze over hoe te handelen of beter: zoek bijstand van onze specialist op dit gebied.

optie 1: erkennen van fouten

Als u het gesprek aangaat, en daarin erkent dat er fouten zijn gemaakt, kunt u uitleg geven over uw situatie en wat er gebeurd is. Leg bijvoorbeeld uit dat u in een opwelling heeft gehandeld en dat u enorm veel spijt heeft van het aanpassen van uw bankafschriften. 

Mogelijk coulante opstelling hypotheekverstrekker

Het voordeel hiervan kan zijn dat de hypotheekverstrekker zich coulant opstelt en de maatregelen relatief beperkt houdt. Het is mogelijk dat men naar aanleiding van uw verklaring besluit om geen aangifte te doen bij de politie, of dat bijvoorbeeld de EVR registratie gematigd wordt, of dat ze bijvoorbeeld helemaal niet over zullen gaan tot een EVR registratie of een SFH melding. De kans dat ze helemaal geen EVR registratie of SFH melding doen is niet heel groot. Het is echter goed om te beseffen dat ‘bekennend verklaren’ niet automatisch betekent dat men ook coulant voor u zal zijn: er kan alsnog besloten worden om de zwaarste maatregelen tegen u te treffen en aangifte te doen. 

Mogelijk nadeel: bekennende verklaring kan tegen u gebruikt worden

Als u ‘bekent’ bij uw hypotheekverstrekker dat u heeft gefraudeerd kan dit nadelig zijn, omdat ze uw bekennende verklaring aan de aangifte kunnen toevoegen. Dit kan ervoor zorgen dat de zaak sneller wordt opgepakt door politie/OM. Of dit daadwerkelijk gebeurt is speculatie. Als de bekentenis wordt doorgestuurd naar de politie en de zaak wordt opgepakt, kan het lastig zijn om later een ander standpunt in te nemen. Dit kan nadelig zijn in de strafzaak.

Zaak is voor hypotheekverstrekker ‘rond’ met bekennende verklaring

Een ander nadeel van bekennen kan zijn dat met een bekennende verklaring de zaak ‘rond’ is voor de hypotheekverstrekker. Daarmee is er immers in principe genoeg bewijs dat u bankafschriften heeft aangepast, op basis waarvan ze de maatregelen mogen nemen zoals eerder beschreven. Aan de andere kant zal er toch een verklaring gegeven moeten worden over de vraag hoe het kan dat er niet kloppende bankafschriften zijn toegestuurd. Als u daar geen goede andere verklaring voor heeft, zijn de conclusies ook snel getrokken en gaan ze er waarschijnlijk ook vanuit dat de bankafschriften (bewust) zijn aangepast. 

Hoe om te gaan met de nadelige gevolgen van een bekentenis?

Probeer de nadelige effecten zoveel mogelijk te voorkomen maar toch de voordelen te behalen, door niet expliciet te bekennen. U kunt praten over de enorme nadelige gevolgen, maar niet teveel ingaan op wat u precies heeft gedaan of heeft aangepast. Of u kunt overwegen om gewoon in het algemeen te spreken over ‘een fout’ die gemaakt is, waar u ontzettend van baalt en waarvan u aangeeft dat dat nooit meer gaat gebeuren. Dit zonder expliciet te benoemen dat u (opzettelijk) onjuiste bankafschriften heeft opgestuurd. 

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld proberen aan het begin van het gesprek te informeren naar de vraag of van het gesprek een opname of een verslag wordt gemaakt. Dat kan ook gevolgen hebben voor wat u precies vertelt. Hierdoor kunt u proberen de mogelijke nadelige gevolgen van een bekennende verklaring voor een eventuele strafrechtelijke procedure te beperken. 

Optie 2: u gaat het gesprek niet aan

Het voordeel hiervan is dat er geen ‘bekennende verklaring’ van u vastligt. Dat zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat een eventuele aangifte minder snel wordt opgepakt door de politie of het OM. Ook zorgt dit ervoor dat u in de strafrechtelijke procedure niet geconfronteerd kunt worden met een bekennende verklaring, omdat die er niet is. Dit kan mogelijk gunstig uitwerken in de strafrechtelijke procedure.

Het nadeel hiervan is dat u dan niet de mogelijkheid heeft om uw kant van het verhaal toe te lichten en daardoor minder kans hebt op coulance. De hypotheekverstrekker heeft aangegeven aangifte te zullen doen en u voor 8 jaar te registreren in het EVR als u het gesprek niet aan gaat. U heeft dan niet de kans om hen op andere gedachten te brengen. Maar: dat kan achteraf natuurlijk nog wel, met behulp van een advocaat van ons kantoor.

Optie 3: ontkennen van fouten

U kunt het gesprek ook aangaan en ontkennen dat u de bankafschriften (bewust) heeft aangepast. Geef bijvoorbeeld een andere reden op dat er verkeerde bankafschriften zijn toegestuurd. Als u een andere (goede) verklaring voor de verkeerde bankafschriften heeft, kunt u overwegen dat te vertellen. Zo kunt u helemaal vrijgepleit worden van de beschuldigingen. Maar: als de hypotheekverstrekker het idee heeft dat u niet de waarheid spreekt, kan dit ertoe leiden dat er sneller zwaardere maatregelen worden genomen. Daarnaast kunnen zij naar aanleiding van uw verklaringen ook nader onderzoek doen of lastige vragen stellen. Ze zullen niet snel geloven dat een aanpassing in de bankafschriften per ongeluk is gebeurd. Over het algemeen is liegen daarom niet aan te raden. 

U kunt het gesprek aangaan en niets inhoudelijks zeggen over wat er gebeurd is. De voor- en nadelen hiervan zijn ongeveer gelijk aan punt 2 (niet naar het gesprek gaan). 

wel of Geen bijstand van een advocaat?

Als u geen bijstand zoekt, moet u zelf een afweging maken over wat u gaat doen. Er valt niet eenduidig een antwoord te geven is op wat beter of slechter uitwerkt. Dat is namelijk niet op voorhand te zeggen. In beginsel schrijft het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2021 (PIFI 2021) voor dat er bij de vaststelling van strafbare feiten in principe aangifte of klachte wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar (zie artikel 5.2.1 van het PIFI 2021). Hier kan van worden afgeweken indien opsporingsbelangen of andere gewichtige belangen hiertoe aanleiding geven. Als u besluit om (bekennend) te gaan verklaren, dan moet u  tevoren goed te bedenken wat u precies gaat zeggen. Wilt u wel bijstand van een gespecialiseerd advocaat? Neem dan contact met ons op.