Klaagschrift rijbewijs bij alcoholslot

In de Nederlandse rechtbanken worden de komende maanden geen strafzaken behandeld tegen automobilisten die verdacht worden van rijden onder invloed als zij in aanmerking komen voor een alcoholslot. Zowel dagblad Trouw als De Telegraaf  berichten hierover.

Alcoholslot en vervolging in strijd met EVRM

Het Openbaar Ministerie heeft bekend gemaakt dat het wacht met het voorleggen van deze zaken aan de rechter, omdat het opleggen van zo’n slot en daarnaast nog strafrechtelijk vervolgen mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Diverse rechtbanken en Gerechtshoven hebben geoordeeld dat dit zo is.

Hoge Raad

Het OM is het daar niet mee eens en heeft aan de Hoge Raad gevraagd of het opleggen van een alcoholslot en daarnaast een strafrechtelijke vervolging starten inderdaad als een schending van het EVRM moet worden gezien. De Hoge Raad doet vermoedelijk in maart hierover uitspraak. Op dit moment wordt de inhoudelijke behandeling van dit soort zaken aangehouden totdat er duidelijkheid is gegeven door de Hoge Raad.

Klaagschrift rijbewijs

Wij adviseren u daarom om altijd een klaagschrift rijbewijs in te dienen als uw rijbewijs is ingehouden door het OM. Met een klaagschrift rijbewijs vraagt u de rechter om teruggave van uw rijbewijs nog voordat uw zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wij denken dat de kans groot is dat de rechter teruggave van uw rijbewijs gelast, omdat u er niets aan kunt doen dat het OM wil wachten met het voorleggen van uw zaak aan de rechter en u kunt er ook niets aan doen dat de Hoge Raad pas in maart volgend jaar een uitspraak zal doen.

Zelf klaagschrift indienen

Om die reden is het advies dus: klaagschrift rijbewijs indienen. Wij kunnen dat voor u doen. We hanteren hiervoor een vaste prijs. Overleg met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam over wat u moet doen als u zelf een klaagschrift wilt indienen. Die mogelijkheid bestaat namelijk ook.