Melding tuchtrecht banken ontvangen. Wat nu?

Tuchtrecht advocaat

Heeft u een melding van tuchtrecht banken ontvangen? Wilt u weten wat u nu moet doen? Lees dan verder. Wij helpen medewerkers van banken die in aanraking komen met het tuchtrecht voor banken. Het tuchtrecht is bedoeld om het vertrouwen in banken te bewaken. Bankmedewerkers leggen sinds 2015 verplicht een eed af. Als de bank denkt dat een medewerker zich niet aan de regels van het tuchtrecht heeft gehouden, maken zij daar melding van bij Tuchtrecht Banken. Dat kan soms na enkele weken of maanden zijn. Dat is één van de pijnpunten van het bankentuchtrecht.

ONDERZOEK DOOR DE BANK

Een volgende stap is vaak dat de medewerker gebeld wordt of uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dat gesprek gaat dan over het incident waarvan de bank denkt dat het tuchtrecht en de daarbij behorende gedragscode is overtreden. Denk aan het niet volgen van interne regels van de bank. Dat kan gaan over het mailen van bankgegevens of klantgegevens naar de eigen (privé) mailbox, maar ook over het raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke noodzaak.

TUCHTRECHT PROCEDURE

Het is verstandig om al in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen. Onze ervaring is namelijk dat bijstand in een vroeg stadium kan helpen om (bijvoorbeeld) een beroepsverbod te voorkomen. Inzicht tonen in verkeerd handelen kan daarbij van belang zijn, maar soms gaat het ook om het bewijs dat er daadwerkelijk verkeerd gehandeld is. Een advocaat van ons kantoor kan dat goed beoordelen. Wij hebben ervaring met dit soort zaken en kunnen u begeleiden in het gehele traject van melding, verweerschrift, gesprek bij de aanklager en de zitting bij de tuchtcommissie. Soms is ook een minnelijke schikking mogelijk. Wij adviseren u daarover.

DE MAATREGELEN

Als een minnelijke schikking wordt bereikt of als de tuchtcommissie uitspraak doet, komt uw naam gedurende drie jaar terecht in een database die door banken geraadpleegd kan worden als zij mensen in dienst willen nemen. De mogelijke maatregelen zijn een berisping, een opleidingsverplichting, een boete of een beroepsverbod. Het beroepsverbod is het zwaarste middel. Als dat wordt uitgesproken kunt u niet langer werkzaam zijn in de bancaire sector.

MEER INFORMATIE EN HULP

Wilt u meer informatie over de procedure, wilt u weten wat u wel of juist niet moet zeggen? Lees dan ons vorige blog of neem dan contact op met Robert-Jan van Eenennaam. Hij heeft ruime ervaring met dit soort zaken.