Mestfraude advocaat

mestfraude advocaat

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) doet regelmatig onderzoek naar de naleving van de regels op het gebied van meststoffen. Wanneer veehouders meer meststoffen produceren dan zij op hun eigen land mogen gebruiken, moeten zij het overschot afvoeren naar mestverwerkers of naar akkerbouwers die nog ruimte hebben om mest uit te rijden. Dat transport moet voldoen aan regels. Als de NVWA denkt dat u handelt in strijd met die regels, kunt u verdacht worden van mestfraude. Zoekt u een mestfraude advocaat? Bel dan met Anne Marie de Koning. Zij denkt met u mee en geeft u advies.

Mestfraude

Om te kunnen controleren of aan alle regels wordt voldaan, moet bij mesttransporten een zogenaamde mestadministratie worden bijgehouden. Ook moeten mestmonsters worden genomen. Als de administratie niet voldoet of als de verplichte mestmonsters niet worden genomen, kan een verdenking ontstaan dat de administratie wordt gemanipuleerd. Zo ontstaat een verdenking van mestfraude. De NVWA en andere opsporingsdiensten kunnen dan optreden door bijvoorbeeld uw administratie in beslag te nemen. Soms wordt ook beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen. Dat alles maakt dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Mestfraude advocaat

Wilt u weten wat u kunt doen om uw in beslag genomen voertuigen en banktegoeden terug te krijgen? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij kunnen u niet alleen bijstaan bij het indienen van een klaagschrift tegen de inbeslagname, maar wij adviseren u ook over het al dan niet afleggen van een verklaring bij de NVWA of politie. Voor advies belt u geheel vrijblijvend met Anne Marie de Koning. Zij is dé fraudespecialist van ons kantoor. Een betere ‘mestfraude advocaat’ kunt u zich niet wensen!