Opzettelijk niet betalen belasting: schuldig zonder straf

Op 13 februari 2019 heeft het Hof Arnhem Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak waarin het niet betalen van belasting als strafbaar feit werd vervolgd. Sinds 1 januari 2014 is het namelijk mogelijk om op grond van artikel 69a Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) het opzettelijk niet betalen van verschuldigde belasting strafrechtelijk te vervolgen.

Opzettelijk niet betalen van belasting is strafbaar

In deze zaak ging het om een feitelijk leidinggever van een B.V. Hij zou in de periode van ruim 2 jaar de verschuldigde loon- en omzetbelasting niet hebben afgedragen. Hij had wel zijn werknemers en accountants betaald. Ook werd een oude belastingschuld voldaan en werd een groot bedrag geïnvesteerd in een ander bedrijf.

Geen opzet

Als verdediging werd aangevoerd dat er geen opzet was. De financiële situatie van het bedrijf was zodanig, dat er geen geld was om de belastingaanslagen te voldoen.

Schuldig zonder oplegging van straf

Hoewel het Hof tot een bewezenverklaring komt, oordeelt het mild. Het Hof overweegt:

De wetgever heeft bij de invoering van artikel 69a AWR het oog gehad op kwaadwillende belastingschuldigen die opzettelijk hun activa uit het zicht van de Belastingdienst brengen om belastingbetaling te vermijden en zich ten koste van de gemeenschap te verrijken. Het hof ziet in het geval van verdachte geen aanwijzingen dat er sprake is van kwaadwillendheid noch dat hij zichzelf heeft verrijkt.’

Het hof meent dat de fiscale wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om belastingschuldigen aan te pakken. Van de Belastingdienst mag daarbij een voortvarend en adequaat optreden verwacht worden. De inzet van het strafrecht is een ultimum remedium en is bedoeld voor andere gevallen waarin de bestaande mogelijkheden aanwijsbaar te kort schieten. Daarom werd ondanks een bewezenverklaring geen straf of maatregel opgelegd.

Advies nodig?

Heeft u zelf problemen met de Belastingdienst en dreigen zij met vervolging op grond van artikel 69a AWR? Bel dan met Anne Marie de Koning. Anne Marie heeft ruime ervaring in fraudezaken en zij helpt u graag verder!