Reactie arts op uitspraak Hoge Raad euthanasie bij vergevorderde dementie

Cliënte is verheugd over de uitspraak van de Hoge Raad. Hoewel het de uitkomst van haar eigen zaak niet verandert, wordt hiermee opnieuw bevestigd dat haar handelwijze juist is geweest. Met deze uitspraak kan de euthanasiepraktijk in Nederland verder.

Robert-Jan van Eenennaam: ‘Artsen zijn en blijven, net zoals mijn cliënte altijd is geweest, zeer terughoudend in het verlenen van euthanasie. Maar dat nu vaststaat dat het medisch professioneel oordeel van de arts de doorslag geeft en dat de rechter dat marginaal toetst, is voor de praktijk een belangrijk gegeven. Uitwassen kunnen via het strafrecht worden bestreden, maar de arts die naar eer en geweten handelt en daarbij de medisch professionele standaard in acht neemt, wordt beschermd en kan niet lichtvaardig worden vervolgd. Dat is de winst van vandaag.

Het arrest in de strafzaak vindt u hier. Het arrest in de tuchtzaak vindt u hier.

Wilt u de uitspraak terugzien? Dat kan hier (vanaf 6:27 min.):