Studentstage Thomas Meekel

Mijn naam is Thomas Meekel, ik ben 23 jaar en in juli en augustus liep ik stage bij Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten. Tijdens mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid en mijn Master Straf- en Strafprocesrecht in Leiden heb ik vooral de theoretische kant van het recht leren kennen. Nu bij SKE-Advocaten krijg ik juist veel van de praktijk van het recht mee, wat een enorm waardevolle aanvulling vormt op mijn studie. In deze blog zal ik een aantal van mijn ervaringen delen die ik tijdens mijn stage heb opgedaan.

Verzetschriften vormgeven

Enkele keren per week krijg ik een opdracht binnen van onze verzetschrift generator. Dat klinkt misschien alsof een computer juridische stukken voor je opstelt, maar in werkelijkheid zet ik of een van mijn collega’s een zo sterk mogelijk verweer op papier voor het doen van verzet. Omdat dit een snelle, betaalbare en goede manier is om juridisch advies te krijgen bij strafbeschikkingen, stromen er veel aanvragen binnen en krijg ik de kans om diverse soorten zaken te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn douanezaken, verkeersovertredingen en de momenteel (im)populaire corona-boete. Zodra ik een verzetschrift gereed heb, kijkt er altijd nog een van onze advocaten mee om te kijken of het stuk nog beter kan. Vervolgens wordt dit opgestuurd naar de aanvrager en is het afwachten of de strafbeschikking zal worden ingetrokken.

Grotere zaken

Naast deze eenvoudigere verzetschriften help ik ook mee met diverse grote dossiers. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden om flinke dossiers door te spitten op zoek naar omstandigheden die mijn verweer ondersteunen of die juist weerlegd moeten worden. Vervolgens verwerk ik dit tot een pleidooi of ander schriftelijk stuk, dat ik uiteindelijk samen met een van de advocaten perfectioneer. Waar de studie de nadruk legt op zittingen bij de rechtbank en het gerechtshof, ben ik op stage veel bezig met meer onderbelichte procedures. Zo heb ik gewerkt aan adviezen aan cliënten, aan een gratieverzoek en zelfs aan een cassatieschriftuur voor de Hoge Raad. Ook heb brieven opgesteld aan het Openbaar Ministerie met verzoeken om stukken te overleggen of om strafzaken te seponeren. Door in korte tijd met veel verschillende soorten procedures in aanraking te komen, ben ik achter veel mogelijkheden en onmogelijkheden gekomen van deze opties. Dit is een enorme waarde bij het adviseren omtrent de mogelijkheden voor cliënten.

Beperkt mee naar zitting

Wegens het coronavirus kon ik maar beperkt meegaan naar zittingen en besprekingen met cliënten. De momenten dat dit wel kon, zijn erg waardevol geweest omdat ik hierbij een beter beeld heb kunnen krijgen van de cliënten voor wie wij het werk daadwerkelijk doen. Een indruk in persoon geeft een heel ander beeld dan een beeld op basis van juridische stukken uit een dossier. Een beeld dat ten opzichte van de tenlasteleggingen en belastende verklaringen, een heel stuk positiever is.

sanctierecht is Meer dan alleen strafrecht

Hoewel het strafrecht binnen mijn comfort zone ligt, heb ik ook regelmatig uitstapjes gemaakt naar andere rechtsgebieden. Hierdoor heb ik de toegevoegde waarde gezien van het combineren van deze gebieden. Zo kun je cliënten die verdacht worden van een verkeersdelict helpen met een eventuele bestuursrechtelijke procedure voor hun rijbewijs en cliënten die beschuldigd worden van fraude ook helpen met registraties in financiële registers. Bovendien hebben strafrechtelijke beschuldigingen vaak ook gevolgen voor de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag. Door bijstand van een advocaat valt hier vaak veel winst te behalen en is daarom is het fijn om (vervolgde) cliënten hierover te kunnen adviseren.
Doordat alle medewerkers zo toegankelijk zijn en we onderling veel contact hebben, zijn zij ook op de hoogte van wat ik buiten mijn stage doe. Zo weten zij dat ik buiten stagetijden mijn strafrechtelijke master scriptie af heb geschreven op het gebied van het Europees strafrecht. Daarom zijn er ook advocaten naar mij toe gekomen met vragen vanwege mijn kennis over het Europees Strafrecht. Het is leuk om te zien dat ik hierbij niet alleen van de advocaten kan leren, maar ik ook mijn strafrechtelijke kennis met hen kon delen.

De volgende stap

Aan het einde van dit jaar verwacht ik mijn tweede master, Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden, behaald te hebben. Ik kijk uit naar hetgeen ik na mijn studietijd ga doen, maar welke richting ik precies op ga weet ik nog niet. Ik ben nog steeds enthousiast om te gaan werken bij het Openbaar Ministerie, maar mede door deze stage heb ik gemerkt dat de advocatuur ook heel veel mogelijkheden biedt. In ieder geval ben ik erachter gekomen dat ik het in de praktijk ook ontzettend leuk vind juridisch bezig te zijn en cliënten te helpen met de diverse problemen waar zij tegenaan lopen. Ik ben iedereen van dit kantoor erg dankbaar voor de ervaring die ik hier heb opgedaan en ik kan iedere rechtenstudent die geïnteresseerd is in de advocatuur dan ook zeker aanraden om stage te lopen!