verschoningsrecht arts

Wat weegt zwaarder? Waarheidsvinding of verschoningsrecht?

Tags: , ,