Tandarts tijdens schorsing: geen tuchtrecht

euthanasie

Een tandarts die in 2012 een tandheelkundige behandeling uitvoerde tijdens zijn schorsing, is wel verwijtbaar bezig (hij kan immers strafrechtelijk vervolgd worden), maar het betreft geen tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Dit blijkt uit een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Medisch tuchtrecht is dus tijdens een schorsing niet van toepassing.

Medisch tuchtrecht

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat uit de strekking van de wet duidelijk is op te maken dat een geschorste arts geen medische handelingen mag verrichten. De wetgever acht dit blijkens artikel 99 van de Wet BIG zelfs zo kwalijk dat dit handelen strafrechtelijk kan worden vervolgd. Verder blijkt uit de wetsgeschiedenis van de Wet BIG dat gedurende een schorsing van de inschrijving in het register geen sprake kan zijn van tuchtrechtelijk vervolgbaar handelen. Dit betekent dat er wel gesproken kan worden van ernstig verwijtbaar gedrag van de tandarts, maar niet van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag als bedoeld in het medisch tuchtrecht. Dit punt kan dan ook niet meewegen bij het bepalen van de (mogelijk) op te leggen maatregel.

De minister van VWS voorziet in een kamerbrief-met-beleidsreactie-op-evaluatie-wet-big (onder meer) in de toepasselijkheid van het tuchtrecht op een geschorste arts.

Advocaat Arts

SKE Advocaten staat artsen bij die tuchtrechtelijk worden vervolgd. Anne Marie de Koning is bij ons dé specialist op het gebied van medisch tuchtrecht en tuchtzaken. Heeft u advies of juridische ondersteuning nodig van een ervaren en gespecialiseerde advocaat? Bel dan met Anne Marie.