Verwijzingsregisters, hypotheekfraude en de AVG

Als uw bank denkt dat u gesjoemeld heeft met uw hypotheekaanvraag of denkt dat u zich niet aan de hypotheekvoorwaarden houdt, dan kan de bank wegens zogenaamde fraude maatregelen tegen u nemen. Het gaat dan om opname in het Interne Verwijzingsregister (IVR) en / of opname in het Externe Verwijzingsregister (EVR) en / of strafrechtelijke aangifte.

Verwijzingsregister

De bank moet zich bij opname in IVR en EVR wel aan regels houden, maar die stellen weinig voor. Het komt erop neer dat er een ‘gerechtvaardigd belang’ moet zijn bij opname. Bijvoorbeeld ‘risicobeheersing’ en ‘ciminaliteitsbestrijding’. Verder moet opname in een register volgens protocol aan u worden gemeld .

Ernstige gevolgen

Als de bank denkt dat er enige reden is om te twijfelen aan uw integriteit, dan kan al snel opname in het Interne Verwijzingsregister (IVR) volgen. De bank (en al haar verbonden bankondernemingen!) houden u en uw financiële producten dan extra in de gaten.

Nieuwe Hypotheek

Als de bank denkt dat u gefraudeerd heeft, volgt opname in het Externe Verwijzingsregister (EVR). Dat kan door alle financiële instellingen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld als u een nieuwe hypotheek aanvraagt. Die krijgt u dan meestal niet.

Lange duur

Uitgangspunt voor opname bij beide registers is een duur van acht jaar. Gedurende die tijd zal het bijzonder moeilijk zijn om financiële producten, zoals leningen, aan te schaffen.

Verouderde protocollen en uw privacy

Dat klinkt slecht! En dat is het ook, voor wie het overkomt. Maar er zijn lichtpuntjes. Er is op dit moment voor de consument (bedrijf of persoon) geen informatie te vinden die is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die geldt sinds 25 mei 2018 en stelt hoge eisen aan uw privacy.
Het protocol dat nu nog door veel banken genoemd wordt, sluit aan op een wet die niet meer bestaat en verwijst naar een toezichthouder die inmiddels is vervangen door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar

Als uw bank u vertelt dat u wordt opgenomen in een register, dan kunt u zich daartegen schriftelijk verzetten. Met het oog op de AVG is een beroep op uw privacy een goede reden om bezwaar te maken tegen de opname.

Verwijdering uit IVR en EVR

Ook kunt u te allen tijde een verzoek doen om uit de registers verwijderd te worden. Een dergelijk verzoek heeft kans van slagen als de vermelding enige tijd heeft geduurd, de betrokkene daarvan veel last heeft en de reden voor opname nooit is bevestigd of zelfs is ontkracht. Bijvoorbeeld door een vrijspraak na een strafrechtelijke vervolging.

Vragen? Bel of mail ons gerust!