Verzetschrift boete afwijken vrachtroute Amsterdam

Heeft u een boete ontvangen voor het afwijken van de vrachtroute voor zwaar verkeer in Amsterdam? Maak dan bezwaar tegen die boete door verzet in te stellen met onze verzetschriftgenerator.

Wij hebben al meermalen chauffeurs geholpen met het opstellen van een verzetschrift tegen een boete voor het afwijken van de vrachtroute van maar liefst € 1109,- (bedrag 2021, exclusief € 9,- administratiekosten).

Ontheffing bord C21

Wij weten inmiddels dat veel chauffeurs niet op de hoogte zijn van de noodzaak om een ontheffing op kenteken te hebben als u in Amsterdam in de binnenstad rijdt. Sinds 1 oktober 2021 geldt de oude vrachtroute voor zwaar verkeer niet meer, maar geldt een verbod voor zwaar verkeer voor de hele zone binnen de centrumring (S100). Dit verbod geldt ook voor de breed opgezette wegen en de IJtunnel. Indien u als vrachtwagenchauffeur niet op de hoogte bent van het beleid van de gemeente Amsterdam, kan het zijn dat u hier niet van op de hoogte bent geweest voor uw vertrek.

Verzetschrift boete afwijken vrachtroute Amsterdam

Omdat niet iedere chauffeur dagelijks in Amsterdam rijdt, kunnen wij ons voorstellen dat u niet van het beleid van de gemeente Amsterdam op de hoogte bent. Daarnaast kan het zijn dat u een C21 bord heeft gemist of dat u deze niet op de door u gevolgde route bent tegengekomen. Wij begrijpen het als u zich dan niet bij een dergelijke boete wilt neerleggen. Om die reden bieden wij de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze en tegen geringe kosten (€ 25,-) verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Dit geeft u de mogelijkheid om uw kant van het verhaal voor te leggen aan het Openbaar Ministerie.

Consequenties strafbeschikking

Een strafbeschikking kan grote consequenties hebben. Bijvoorbeeld omdat de boete een aantekening op uw ‘strafblad’ tot gevolg heeft. Dat kan weer leiden tot problemen met uw verklaring omtrent het gedrag (VOG) of voor een vergunning.

Maak dus tijdig (binnen veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking) bezwaar en stel tijdig en op de juiste wijze verzet in met behulp van onze verzetschriftgenerator!

Meer informatie

Wilt u ook bijstand ter zitting of wil u meer informatie? Ook dat is mogelijk. Als u ons belt informeren wij u nader. Een telefoontje kost u niets!