Advocaat EPPO of EOM zaken

Europees Aanhoudingsbevel: Nauwere samenwerking tussen Europese lidstaten bij strafrecht

Het EPPO (European Public Prosecutors Office) ofwel EOM (Europees Openbaar Ministerie) is er voor de bestrijding van ‘criminaliteit die ingaat tegen de financiële belangen van de EU.’ Ofwel: fraude met EU subsidies, BTW fraude etc. Als het zaken betreft met een schade van meer dan 10 miljoen euro, witwassen van geld, corruptie en dergelijke, grijpt het EOM in.

Wat doet het EOM?

Het EOM treedt op als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de deelnemende lidstaten, totdat de zaak definitief is afgehandeld. Voordat het EOM zijn werkzaamheden begon, konden alleen nationale autoriteiten deze strafbare feiten onderzoeken en vervolgen, maar hun bevoegdheden hielden op bij de grenzen van hun land. Dat is nu dus anders.

Advocaat EPPO of EOM zaken

Omdat EOM zaken complex zijn, is bijstand van advocaten die kennis hebben van de juridische mogelijkheden van het EOM. Anne Marie de Koning en Robert-Jan van Eenennaam waren in 2022 aanwezig bij de ERA conferentie ‘The European Public Prosecutor’s Office One Year On: Challenges Ahead‘. Deze conferentie vond plaats in Trier. Tijdens de conferentie deden zij kennis op over het EOM en zijn werkwijze. 

Complexe onderzoeken

EOM zaken zijn complex. Het begint al bij de vraag welke zaken nu de financiële belangen van de EU treffen. En als dat zo is, hoe vindt de opsporing dan plaats en welke regels gelden daarvoor? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar Anne Marie en Robert-Jan hebben wel een voorsprong in kennis over dit soort zaken.

Als voorbeeld: wanner een overheidsfunctionaris smeergeld aanneemt in verband met een door de EU gefinancierd project en dit verbergt door een huis te kopen, kan het EOM deze fraude onderzoeken en in verschillende lidstaten bewijs vergaren. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld BTW-carrousel-fraude zaken. In dit soort onderzoeken moet vaak worden samengewerkt met advocaten in het buitenland. Anne Marie en Robert-Jan zijn allebei lid van de ECBA, waardoor zij een internationaal netwerk aan advocaten kunnen aanspreken.

Een ander, recent voorbeeld, is een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD waarbij veertien woningen en bedrijfspanden werden doorzocht in meerdere steden. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen maakten onderdeel uit van het onderzoek tabblad van het EOM naar internationale criminele organisaties die grensoverschrijdende btw-fraude plegen. Een EPPO advocaat kan bijvoorbeeld klagen over inbeslagname van uw goederen op verzoek van het EOM.

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van het EOM (EPPO) werd op 1 maart 2024 gepubliceerd. Daaruit wordt duidelijk dat het EOM steeds meer zaken doet. Uit het jaarverslag blijkt onder meer een stijging van het aantal aangiften van misdrijven en van het aantal geopende onderzoeken. Btw-fraude, onderzoeken over financiering in het kader van NextGenerationEU en een toename van beslissingen over bevriezing zijn een aantal van de zaken die opvallen in het jaarverslag.

Bijstand

Wilt u bijstand van een advocaat die goed geïnformeerd is en die kennis heeft van EPPO / EOM zaken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam.