Advocaat faillissementsfraude

advocaat

De FIOD doet veel onderzoek naar faillissementsfraude. Regelmatig verschijnen er mediaberichten waarin de FIOD meldt dat zij iemand is aangehouden wegens faillissementsfraude. Vaak worden dan ook doorzoekingen verricht in woningen of bedrijfspanden. De FIOD neemt dan telefoons, computers en administratie in beslag om daar onderzoek in te kunnen doen. Onder faillissementsfraude valt het ernstig benadelen van een rechtspersoon en/of het schenden van de inlichtingen- en administratieplicht.

Wordt u verdacht van faillissementsfraude?

Wordt u verdacht van faillissementsfraude en heeft u een advocaat faillissementsfraude nodig? Bel dan met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam. Zij hebben ervaring en helpen u snel verder. Een telefoontje kost u niets en levert u veel (informatie) op! U kunt ook vragen of wij contact met u opnemen.

Wat is faillissementsfraude nu eigenlijk?

Bij faillissementsfraude worden de schuldeisers van een rechtspersoon benadeeld. Maar ook de rechtspersoon zelf kan ernstig worden benadeeld, als het voortbestaan in gevaar is gekomen of indien de rechtspersoon failliet is gegaan. Als schuldeisers voorafgaand aan, tijdens of na het uitspreken van het faillissement zijn benadeeld, of als niet of onvoldoende is voldaan aan administratieve verplichtingen, kan een strafrechtelijke verdenking ontstaan. Ook als de curator niet of onvoldoende wordt geïnformeerd, kan de FIOD ingrijpen. Vaak komt bij deze verdenkingen nog een verwijt dat er stukken zijn vervalst. Daarbij valt te denken aan facturen, jaarrekeningen en brieven. Als een bedrijf failliet is verklaard en de curator denkt dat er sprake is van fraude, dan zal hij een melding (moeten) doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het functioneel parket is gespecialiseerd in dit soort zaken en leidt dan vaak het onderzoek.

Wat kan een advocaat voor u doen?

Wij staan naast u en maken u wegwijs in de wereld van strafrechtelijke onderzoeken, uw rechten en verhoren door de FIOD. Als er voldoende bewijs is dat de regels niet zijn nageleefd, onderhandelen wij met het OM over een schikking of andere wijze van afdoening. We bespreken met u vooraf een strategie en we helpen u met het uitvoeren daarvan. Denk daarbij aan communicatie met het OM, het bestuderen van het dossier, maar ook van wet en jurisprudentie (uitspraken van rechters in soortgelijke zaken). Allemaal om u zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat.

Eerste hulp bij verhoor

Wordt u verhoord door de FIOD of bent u bang dat dit mogelijk gaat gebeuren? Lees dan onze tips over het verhoor. Eerste advies: win advies is van een gespecialiseerd advocaat. U kunt wel gaan verklaren, maar vaak zult (onbedoeld) uzelf kunnen belasten. Wilt u toch zelf het verhoor ingaan? Lees dan onze Eerste Hulp Bij Verhoor (EHBV). Ook uw werknemers kunt u daarmee helpen.

Advocaat faillissementsfraude

Wij zijn gespecialiseerd in het financieel-economische strafrecht. Dat betekent dat wij veel ervaring hebben met faillissementsfraude en het helpen van verdachten van faillissementsfraude. Wilt u hulp van Anne Marie of Robert-Jan? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend contact op voor een eerste advies.