Ambtsmisdrijven: wat zijn dat?

Van een ambtsmisdrijf is sprake als een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit ‘een bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit gebruikmaakt van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken‘. Als voorbeeld kan genoemd worden de politieambtenaar die tijdens een doorzoeking in een woning (dat kan alleen omdat hij politieagent is) geld aantreft en dat voor zichzelf houdt. Verder zijn er nog voorbeelden te bedenken van een ambtenaar die een valse verklaring afgeeft voor een vergunning of voor een subsidieverlening aan zichzelf.

Specifieke ambtsmisdrijven

In de artikelen 355 tot en met 380 van het Wetboek van Strafrecht staan een aantal specifieke ambtsmisdrijven opgesomd. Denk aan het verduisteren van bewijs of het laten ontsnappen van een gedetineerde.

Strafbaarstelling ambtsmisdrijf

De reden om ambtsmisdrijven strafbaar te stellen is dat het publiek vertrouwen moet kunnen hebben in de onkreukbaarheid van het gezag. Soms is strafrechtelijk optreden dan nodig om de integriteit van het openbaar bestuur, het politieke bedrijf en het ambtenarenapparaat te beschermen. De overheid beschikt immers over bevoegdheden die aan de ambtenaar een overwicht geven. De rechten van de burger kunnen dan ook ernstig in gevaar komen als misbruik niet strafbaar zou zijn gesteld.

Aangifteplicht ambtsmisdrijf

Voor ambtenaren, bestuurders, rechters en andere overheidsdienaren geldt een aangifteplicht als zij door hun werk kennis hebben van een ambtsmisdrijf. Openbare colleges en ambtenaren moeten niet integer gedrag en strafbare handelingen binnen het openbaar bestuur melden. Denk aan corruptie. Het gaat dan om misdrijven waarbij personen in dienst de overheid betrokken zijn. Uiteindelijk bepaalt de officier van Justitie of een strafrechtelijk onderzoek nodig is.

Advocaat ambtsmisdrijf

Het risico dat u als ambtenaar in contact komt met Justitie in verband met een ambtsmisdrijf is dus aanzienlijk. De aangifteplicht leidt ertoe dat er eerder te vaak dan te weinig aangifte plaatsvindt. Als u dat overkomt, is een goede verdediging onontbeerlijk. Ook een advocaat die uw zaak vertrouwelijk behandelt, die niet een ’trial by media’ zoekt, is dan in uw belang. Strategisch inzicht en een plan zijn noodzakelijk voor een goed resultaat.

Robert-Jan en Anne Marie

Robert-Jan van Eenennaam en Anne Marie de Koning zijn gewend dit soort zaken aan te pakken op een manier dat u daar wel bij vaart. Wilt u weten hoe we dat doen? Bel dan voor een vrijblijvend advies!