Corona crisis en digitaal vergaderen

Vanwege de Coronacrisis, is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer zodat tijdelijk voorzieningen getroffen kunnen worden om  ‘elektronische middelen’ te gebruiken, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures wettelijk zijn voorgeschreven. Het is duidelijk dat de corona crisis en digitaal vergaderen onderwerpen zijn die iedereen bezig houdt.

Fysiek overleg

Denk bij die fysieke verplichtingen aan beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk en zelfs strafbaar als daarbij niet de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

Corona crisis en digitaal vergaderen

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen.  Die vragen moeten uiterlijk op de digitale vergadering zelf worden beantwoord. Als een lid of aandeelhouder niet goed heeft kunnen deelnemen aan een elektronische vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Advocaten en notarissen

Ook voor ons als advocaten geldt dat videoverbindingen vaker kunnen worden toegepast, zodat u en uw advocaat niet meer ter zitting hoeven te verschijnen, maar volstaan kan worden met bijvoorbeeld beeldbellen. Ook voor notarissen geldt iets soortgelijks: zij kunnen een akte opmaken zonder dat iemand fysiek de akte hoeft te ondertekenen.

Verdachte corona hoesters of spugers

Tot slot geldt dat het mogelijk wordt om speeksel of wangslijm af te nemen van verdachten die bijvoorbeeld een agent of hulpverlener te bespugen. Als het vermoeden bestaat dat die persoon drager is van een ernstige besmettelijke ziekte, kan wangslijm worden afgenomen en kan worden getest op het corona-virus.

Vragen?

Heeft u vragen over deze tijdelijke wet? Stel ze aan Anne Marie de Koning!