Illegale handel beschermde dieren en planten

CITES

De overheid ziet streng toe op het naleven van de wetgeving over beschermde dieren en planten. Denk aan bepaalde cactussoorten, haaienvlees, ivoren beeldjes of opgezette zeeschildpadden. Omdat de illegale handel in beschermde dieren en planten heel erg veel geld oplevert, vormt de illegale handel een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarom wordt er streng opgetreden door andere de NVWA.

Illegale handel beschermde dieren en planten

Het CITES verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) reguleert of verbiedt de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. De NVWA zie toe op de naleving en inspecteert handelaren, particulieren, beurzen, markten en internet op legale en illegale handel in beschermde dieren, planten en producten gemaakt van deze soorten. Het doel is voorkomen dat door internationale handel bepaalde dier- of plantsoorten uitsterven.

Bezit CITES voorwerpen

Het bezitten van CITES voorwerpen is in beginsel niet strafbaar, maar de handel in dit soort producten (zonder de juiste papieren) wel. En de straffen zijn fors. Denk aan hoge geldboetes of gevangenisstraffen. Daarnaast kan de voorraad goederen in beslag worden genomen of worden vernietigd.

Anoniem inleveren

Twijfelt u aan de herkomst van uw goederen of wilt u voorkomen dat u te maken krijgt met handhaving van de CITES wetgeving? Er bestaat een mogelijkheid om uw goederen anoniem en vrijwillig in te leveren. Hiermee voorkomt u dat u deze voorwerpen (per ongeluk) illegaal verhandelt. Bij RVO in Den Haag staat een inleverbak waar u voorwerpen anoniem kunt inleveren. U kunt de voorwerpen ook naar de RVO toesturen.

Toch verdacht?

Goede juridische bijstand in een vroeg stadium kan helpen om te voorkomen dat u voor overtreding van de CITES wetgeving wordt veroordeeld. Zo is er bijvoorbeeld de zogenaamde ‘antiekvrijstelling’ (voor voorwerpen van olifantenivoor die voor 3 maart 1947 zijn bewerkt). Een advocaat van ons kantoor staat u graag bij als u verdacht wordt van overtreding van de CITES wetgeving. Bel geheel vrijblijvend met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam voor meer informatie. Wij helpen u graag verder!