Intern onderzoek diefstal

Intern onderzoek diefstal

Wij staan regelmatig bedrijven bij die binnen hun bedrijf last hebben van diefstallen. Zij willen dan weten wie er verantwoordelijk is voor die diefstallen. Een niet integere werknemer of onvoldoende diefstal beperkende maatregelen kunnen er immers toe leiden dat uw bedrijf aanzienlijke schades kan lijden. Denk aan het verdwijnen van waardevolle productiemiddelen, kasgeld of apparatuur. Als het apparatuur betreft waarvan uw bedrijf dagelijks gebruik maakt, komt daar ook nog eens omzetschade bij. Een eigen intern onderzoek kan dan helpen om te achterhalen hoe de diefstallen hebben kunnen plaatsvinden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Aangifte doen en/of intern onderzoek

U kunt natuurlijk ook gewoon aangifte doen en de uitkomsten van het politie onderzoek afwachten. De resultaten daarvan laten vaak lang op zich wachten en soms wordt een aangifte helemaal niet in behandeling genomen omdat er te weinig opsporingscapaciteit is. Toch wilt u waarschijnlijk weten wat er precies is gebeurd en hoe u diefstallen in de toekomst kunt voorkomen. Dat is dus een reden om zelf een intern onderzoek uit te (laten) voeren. Als u dat door een advocaat laat doen, dan kunnen wij u geheel vertrouwelijk informeren en adviseren. Hoe dat werkt?

Intern onderzoek laten uitvoeren

Als voorbeeld nemen we een toedracht- of feitenonderzoek. Dan zijn er meestal vragen zoals: wie is er verantwoordelijk voor de diefstallen, hoe hebben die diefstallen plaatsgevonden? Welke maatregelen kunnen we treffen om dat in de toekomst te voorkomen? De daadwerkelijke onderzoekshandelingen laten wij bij voorkeur uitvoeren door een onderzoeksbureau om zo de onafhankelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk te waarborgen. Wij geven daarbij leiding aan het onderzoek en bespreken met het onderzoeksbureau welke onderzoeken zij moeten uitvoeren. En misschien nog wel belangrijker: welke onderzoeken niet. Alles met als doel een onafhankelijk, onpartijdig en proportioneel onderzoek waar u straks mee uit de voeten kunt.

Uitgebreid rapport

Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden worden de resultaten van het onderzoek aan ons gerapporteerd. Die onderzoeksresultaten bestuderen wij. Denk daarbij aan het interpreteren van verhoren van getuigen. Daarnaast bekijken wij of er voldoende bewijs is voor het plegen van de diefstallen door de uit het onderzoek bekend geworden verdachte. Dit door het controleren van documenten, veiliggestelde e-mails, foto’s of andere onderzoeksresultaten. Hierbij kunnen bijvoorbeeld (onder strenge voorwaarden) ook verborgen camera’s gebruikt worden.

Na bestudering van de onderzoeksresultaten geven wij u een goed gemotiveerd advies over eventuele maatregelen die u moet nemen. Wij letten daarbij ook op wat de eisen van ‘good governance’ voorschrijven. Indien gewenst werken wij samen met advocaten uit ons netwerk. Zo kan er ook direct arbeidsrechtelijk actie worden ondernomen. Denk aan een ontslag op staande voet als het een werknemer van u betreft. Wij nemen het complete traject uit handen en geven u advies over wat u kunt doen om soortgelijkeĀ incidenten te voorkomen in de toekomst.

Intern onderzoek door een advocaat

Heeft u vragen over wat een intern onderzoek door een advocaat inhoudt en wat dat voor u of uw bedrijf kan betekenen? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning. Zij helpen u graag verder.