Intern onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Intern onderzoek

Wij staan regelmatig bedrijven bij die willen weten of er binnen hun bedrijf sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan immers betekenen dat uw bedrijf wordt blootgesteld aan schadelijke media aandacht, strafrechtelijke vervolging of civiele aansprakelijkheid. Een eigen intern onderzoek kan dan helpen om te achterhalen hoe onoorbaar gedrag zoals bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft kunnen plaatsvinden. Om soortgelijk gedrag te voorkomen in de toekomst geven wij u ook advies. Een intern onderzoek kan soms helpen om in de onderhandelingen met het openbaar ministerie te komen tot een sepot of mildere strafeis als uw bedrijf zelf onder het vergrootglas van Justitie komt te liggen.

Onderzoek door politie

Naast een intern onderzoek komt het soms voor dat bijvoorbeeld de politie tegelijkertijd een onderzoek uitvoert. De resultaten daarvan laten vaak lang op zich wachten en soms krijgt u daar helemaal geen inzage in. Toch wilt u waarschijnlijk weten wat er precies is gebeurd en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Dat is dus een reden om zelf een intern onderzoek uit te (laten) voeren. Als u dat door een advocaat laat doen, dan kunnen wij u geheel vertrouwelijk informeren en adviseren. Hoe dat werkt?

Intern onderzoek laten uitvoeren

Als voorbeeld nemen we een toedracht- of feitenonderzoek. Dan zijn er meestal vragen zoals: wie heeft er (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertoond en wie wisten daarvan? Wat is er met die wetenschap gedaan? De daadwerkelijke onderzoekshandelingen laten wij bij voorkeur uitvoeren door een onderzoeksbureau om zo de onafhankelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk te waarborgen. Wij geven daarbij leiding aan het onderzoek en bespreken met het onderzoeksbureau welke onderzoeken zij moeten uitvoeren. En belangrijker: we beslissen ook welke onderzoeken we niet uitvoeren. We kijken naar informatie die al bekend is, maar ook naar de mogelijkheden om informatie boven water te krijgen. Alles met als doel een onafhankelijk, onpartijdig en proportioneel onderzoek.

Uitgebreid rapport na intern onderzoek

Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden worden de resultaten van het onderzoek aan ons gerapporteerd. Die onderzoeksresultaten bestuderen wij. Denk daarbij aan het controleren van documenten, veiliggestelde e-mails of andere onderzoeksresultaten. Wij kunnen hierbij ook mogelijk (andere) forensische IT-instrumenten en -middelen gebruiken. Na bestudering van de resultaten geven wij u een goed gemotiveerd advies over eventuele maatregelen die u moet nemen. Wij letten daarbij ook op wat de eisen van ‘good governance’ voorschrijven. Indien gewenst werken wij samen met advocaten uit ons netwerk. Op deze manier kan er zo nodig ook arbeidsrechtelijk actie worden ondernomen. Wij nemen het complete traject uit handen en informeren en adviseren u op een vertrouwelijke wijze.

Intern onderzoek door een advocaat

Heeft u vragen over wat een intern onderzoek door een advocaat inhoudt en wat dat voor u of uw bedrijf kan betekenen? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning. Zij helpen u graag verder.