Strafrechtelijke schuld in het verkeer na vergeten epilepsiemedicatie?

Een ongeluk zit in een klein hoekje… Voor u het weet kunt u als verkeersdeelnemer verdachte zijn van een strafbaar feit en geconfronteerd worden met een strafrechtelijke procedure. In deze zaak ging het om een automobilist die een ‘black-out’ kreeg als gevolg van een epileptische aanval en vervolgens een ongeluk veroorzaakte met een fietser. De vraag is of dit ‘schuld in het verkeer’ (zoals bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet) oplevert en of de automobilist strafrechtelijk veroordeeld kon worden.

Dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer

Het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood of (ernstig) letsel tot gevolg door schuld is volgens artikel 6 Wegenverkeerswet (hierna: WVW) een strafbaar feit. Wanneer het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen door het ongeval, kan de verdachte een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden of een geldboete van € 20.750,- (in 2019) opgelegd krijgen. Deze straf kan nog hoger uitvallen wanneer bijvoorbeeld veel te hard gereden wordt of als de verdachte onder invloed van drank en/of drugs was. Ook riskeert de verdachte een (jarenlange) ontzegging van de rijbevoegdheid.

Oordeel Gerechtshof

In deze zaak stelde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch vast dat de automobilist tegen de voor hem rijdende fietser aanreed, waardoor de fietser zwaar lichamelijk letsel opliep. Het ging om een zogeheten ‘overzichtelijke verkeerssituatie’. Dit betekent in beginsel dat de automobilist ‘schuld’ heeft in de zin van artikel 6 WVW, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De verdachte zei in deze zaak dat hij een ‘black-out’ kreeg als gevolg van een epileptische aanval. Hierdoor zei hij onbewust de fietser te hebben aangereden. Daarna reed hij onbewust verder. Hij kon zich niks meer herinneren van het ongeluk. Het drong pas tot hem door dat hij (waarschijnlijk) het ongeluk had veroorzaakt, nadat hij een bericht over het ongeluk van de regionale omroep had gezien. Hij meldde zich daarna bij de politie.

Schuld in het verkeer 6 WVW

Het Hof stelt vast dat het inderdaad niet uit te sluiten is dat de automobilist een epileptische aanval heeft gehad. Dit oordeel volgde op basis van het rapport van een deskundige neuroloog. Hierdoor kon hij zich niets herinneren van het ongeval en verder kon rijden. Voor de beantwoording van de vraag of de automobilist (toch) ‘schuld’ heeft, is volgens het Hof relevant dat:

– De verdachte lijdt aan een epileptische aandoening en hiermee bekend is;
– Uit onderzoek van de deskundige (neuroloog) blijkt dat de verdachte, ondanks medicatie, epileptische aanvallen blijft houden;
– De verdachte voor het ongeval niet volledig aanvalsvrij was;
– De medicatie de rijvaardigheid beïnvloedt;
– De verdachte op de dag van het ongeval zijn medicatie niet had ingenomen; en
– Het vergeten van de medicatie aanvalsprovocerend kan werken.

Een en ander maakt dat volgens het Hof de automobilist ‘schuld’ heeft de zin van artikel 6 WVW. Het Hof neemt de verdachte kwalijk dat hij niet regelmatig een arts bezocht om te controleren of zijn medicatie adequaat was. Ook had hij niet de routine om, voordat hij in de auto stapte, te controleren of hij zijn medicatie had ingenomen.

Straf

De automobilist krijgt een taakstraf van 120 uren en een rijontzegging voor de duur van 3 jaar. Daarvan is er 1 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. De Hoge Raad bekrachtigt dit oordeel. Dat betekent dat de automobilist vanaf nu een ‘strafblad’ heeft. Eén van de consequenties kan zijn dat hij geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) meer kan krijgen.

Tot slot

De uitspraak maakt duidelijk dat het inwinnen van medisch advies over de juiste (dosering) medicatie en de invloed daar van bepaald of iemand veilig de weg op kan. Uitermate belangrijk bij beantwoording van deze vraag is, of iemand ‘schuld’ heeft aan het veroorzaken van een ernstig ongeval. Wordt u verdacht van dood door schuld in het verkeer? Neem dan vrijblijvend contact op met Robert-Jan van Eenennaam of één van onze andere strafrechtspecialisten.