Te hard gereden? Maak bezwaar!

Per dag worden er gemiddeld 25.000 verkeersboetes uitgedeeld. Heeft u te hard gereden? Heeft u een boete gekregen? Maak bezwaar bij de officier van Justitie! Of het nu is voor hardrijden, door rood licht rijden, of omdat u niet handsfree hebt gebeld, bezwaar maken kan door een brief te schrijven aan de officier van Justitie. Lees goed de brief waarmee de boete is opgelegd door. Daarin staat precies wat u moet doen. Soms moet u namelijk in verzet gaan van een strafbeschikking. Als uw bezwaar wordt afgewezen door de officier van Justitie, kunt u in beroep gaan bij de Kantonrechter. Dat kan lonen.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Het begint altijd met het opvragen van het dossier. U kunt daarin lezen wat de verbalisant heeft geconstateerd. Soms kunt u daar twijfel over zaaien of ontbreken er zaken waardoor een boete wordt vernietigd. Soms komt het voor dat de verbalisant onbevoegd is en ook dat kan leiden tot vernietiging  van de geldboete. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van certificaten waaruit blijkt dat de verbalisant weet hoe hij de meetapparatuur moet bedienen.

Er zijn een aantal redenen die u kunt aanvoeren in bezwaar of beroep tegen een geldboete die ook nog eens kansrijk zijn. Vaak zal de officier van Justitie uw bezwaar ongegrond verklaren, maar u kunt vervolgens in beroep gaan bij een onafhankelijke rechter.

Meetapparatuur moet geijkt zijn

Zo moet meetapparatuur waarmee een snelheidsovertreding gemeten wordt, geijkt zijn. Als het apparaat niet geijkt is of het certificaat dat dit aantoont is verlopen, kun je soms succesvol de snelheidsovertreding aanvechten. Op de website van het CJIB zijn de meeste ijkrapporten op te vragen.

Lasergun is niet altijd precies

Als een lasergun is gebruikt, kan het lonen om het proces-verbaal op te vragen. De vraag is wie er ‘gelaserd’ is door de betreffende agent. Zeker als er meerdere auto’s naast elkaar op een weg rijden, kan het voorkomen dat de verkeerde auto is gelaserd.

Maximumsnelheid niet aangegeven

Verder moet duidelijk zijn dat het verkeersbord dat de maximumsnelheid aangeeft, er stond op het moment dat u werd bekeurd. Dat kan het OM aannemelijk maken door een zogenaamd ‘schouwrapport.’ Als dat rapport er niet is, is de kans groot dat uw boete vernietigd wordt. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van  het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2017.

Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs ingevorderd als gevolg van een te hoge snelheid? Wij kunnen namens u aan de rechter vragen of u uw rijbewijs terug kunt krijgen, in afwachting van de definitieve beslissing in uw zaak. Wij hebben vaak succes hiermee. Het hangt wel af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de zitting waar de beslissing over een straf genomen moet worden, kunnen we (bijvoorbeeld) verzoeken om een voorwaardelijke rij-ontzegging in plaats van een onvoorwaardelijke rijontzegging.

Wilt u advies?

Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning. Een telefonisch consult is gratis en u komt beter beslagen ten ijs. Als u wilt, kunnen wij met u meegaan naar de zitting. Daar zitten kosten aan verbonden, maar het geeft u het comfort dat de juiste verweren naar voren worden gebracht, waardoor u snel weer kunt rijden. De conclusie? Te hard gereden? Maak bezwaar!