Wat is medisch tuchtrecht?

AdobeStock_560071984 (1) (1)

Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken, maar iedere zorgverlener die BIG geregistreerd is, kan het overkomen: een tuchtklacht. En wat doet u dan? Ons advies: blijf rustig en zoek goede rechtsbijstand van een gespecialiseerd advocaat. 

Medisch tuchtrecht advocaat

Anne Marie de Koning en Robert-Jan van Eenennaam hebben beiden ervaring met medisch tuchtrecht. Zij kunnen u laten weten wat u te wachten staat en hoe u zich het beste kunt verweren tegen een tuchtklacht. Juridische hulp is aan te raden, want de maatregelen die een tuchtcollege kan nemen, zijn niet misselijk. 

Welke maatregelen kunnen worden opgelegd?

Bij gegrondverklaring van een klacht kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd:

  • Gegrondverklaring klacht zonder oplegging maatregel
  • Waarschuwing (niet zichtbaar in BIG-register)
  • Berisping (het tuchtcollege bepaalt of er een publicatie in het BIG-register plaatsvindt)
  • Geldboete (maximaal € 4.500,- vijf jaar zichtbaar in het register)
  • (Voorwaardelijke) schorsing BIG-register (maximaal een jaar, vijf jaar zichtbaar in het BIG-register). 
  • Gedeeltelijke ontzegging van de beroepsuitoefening (vijf jaar zichtbaar)
  • Doorhaling van uw inschrijving in het BIG-register (tien jaar zichtbaar)
  • Een beroepsverbod voor de totale gezondheidszorg

Juridische bijstand is dus aangewezen om te voorkomen dat u per ongeluk ‘een verkeerde afslag neemt.’

Wie kunnen er eigenlijk een klacht indienen?

Het meest voorkomend: een patiënt. Als deze ontevreden is over de behandeling of als daarbij fouten zijn gemaakt. Over het algemeen geldt dat open communicatie, luisteren naar de patiënt, eerlijkheid en betrokkenheid vaak een klacht kunnen voorkomen. Daarnaast is het van belang dat het medisch dossier compleet is. Zorg er dus voor dat u goed rapporteert en documenteert.

Andere personen die een klacht kunnen indienen zijn bijvoorbeeld familie van een patiënt, een opdrachtgever, uw werkgever of een inspecteur van de IGJ.

Door wie wordt een klacht behandeld?

In eerste aanleg wordt een klacht behandeld door één van de vijf regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Deze colleges zijn te vinden in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Groningen. De tuchtcolleges bestaan uit twee juristen en drie beroepsgenoten (denk aan verpleegkundigen of artsen).

Een eventueel hoger beroep wordt behandeld door het Centrale Tuchtcollege dat zich in Den Haag bevindt. De samenstelling van dat college is net iets anders. Hierin zitten drie juristen en twee beroepsgenoten.

Afdoening

Ongeveer de helft van de klachten (een kleine 1000 in totaal) eindigt bij een van de drie regionale tuchtcolleges in een ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkheid.  De andere helft eindigt in een gegrondverklaring, al dan niet met een maatregel, zoals een  waarschuwing. Een kleiner deel met een berisping en een nog kleiner deel met een schorsing, ontzegging of doorhaling van de BIG-registratie. Van die zaken wordt ongeveer een kwart in hoger beroep voorgelegd aan het centraal tuchtcollege.

Adcocaat medisch tuchtrecht

Zoekt u hulp bij een tegen u ingediende klacht? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend contact op met Anne Marie de Koning of  Robert-Jan van Eenennaam. Zij helpen u graag verder.