Beklag beslag door Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Europees Aanhoudingsbevel: Nauwere samenwerking tussen Europese lidstaten bij strafrecht

Als een strafrechtelijk onderzoek over landsgrenzen heen gaat, kunnen Europese aanklagers van het Europese OM (EOM of EPPO) in een ander EU-land vragen om goederen in beslag te nemen. Er wordt dan een zogenaamde ‘grensoverschrijdende onderzoeksmaatregel’ uitgevaardigd. Dit kan als er vermoedens zijn van internationale fraude en cruciaal bewijsmateriaal zich in een ander land bevindt.

Beklag beslag

De Rechtbank in Nederland kan op verzoek van iemand die ‘beslagen’ is, een oordeel geven over de rechtmatigheid van zo’n beslag. Maar: de toetsing van de rechtbank in deze procedure beperkt zich tot formele eisen die gelden voor de tenuitvoerlegging van de maatregel. Dit betekent dat de Rechtbank zich alleen richt op het waarborgen van de procedurele naleving van het beslag en niet op de reden achter het beslag. Het is dus niet mogelijk om de reden van inbeslagname aan te vechten en bijvoorbeeld te bepleiten dat een minder zwaarwegende maatregel volstaat. Tenzij… er bijzondere omstandigheden zijn, aldus een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

geen beklag rechtmatigheid

De Rechtbank kan oordelen of er bij de tenuitvoerlegging van deze grensoverschrijdende maatregel (het beslag) de daarvoor geldende formaliteiten en vereisten in acht zijn genomen. De Rechtbank Rotterdam meent dat toetsing ten aanzien van de rechtmatigheid van het beslag en het waarborgen van de procedures, is voorbehouden aan de rechterlijke autoriteit van het uitvaardigende land. Dan kan daarover dus alleen verweer worden gevoerd in het land waarin het onderzoeksbevel is uitgevaardigd.

ongewenst dat EOM beslag legt zonder toets rechter

Wij vinden dat een ongewenste gang van zaken. In Nederland wordt bijvoorbeeld een huiszoeking alleen uitgevoerd als daar een rechter (RC) een machtiging voor heeft gegeven. De RC voert formeel de zoeking uit. In (bijvoorbeeld) Italië is de openbaar aanklager/officier van justitie hiertoe zelfstandig bevoegd. In Italië kan dan ook niet geklaagd worden hierover, terwijl de regels in Nederland dus meer bescherming bieden. Nu er in zo’n geval geen enkele rechtsbescherming is tegen de inbeslagname, menen wij dat er in Nederland een toets zou moeten plaatsvinden. De rechter heeft echter (voorlopig) anders geoordeeld.

Bijstand EPPO of  EOM advocaat

Wilt u bijstand van een EPPO of EOM advocaat in een beklagzaak waarin op verzoek van het EOM (EPPO) goederen in beslag zijn genomen? Bel dan met Anne Marie de Koning. Een eerste gesprek kost u niets.