Boetes Inspectie SZW van tafel

inspectie SZW

Het komt niet vaak voor, maar in deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak (verder: de Afdeling) zijn alle boetes die de Inspectie SZW had opgelegd, van tafel geveegd. Het ging om boetes van € 48.000,- wegens overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).  De boetes werden opgelegd omdat een aantal bedrijven zes vreemdelingen (boete van € 8.000,- per vreemdeling) van Macedonische nationaliteit arbeid hebben laten verrichten zonder dat zij voor die specifieke arbeid over twv’s (tewerkstellingsvergunningen) beschikten.

Tewerkstellingsvergunning

De bedrijven die de boetes kregen, waren het met deze boetes niet eens, omdat zij voor de werknemers wel degelijk een twv hadden gekregen. Die twv was afgegeven voor laswerkzaamheden. Volgens de Inspectie SZW verrichten de werknemers echter (ook) andere werkzaamheden. De bedrijven beschikten echter over documenten die een aanwijzing vormden dat de werknemers wel degelijk als lasser werkzaam zijn geweest. Doordat in de praktijk de verschillende functies en bijbehorende werkzaamheden overlappen, leek dat misschien anders.

Overheid moet overtuigend bewijzen

Uit artikel 6 van het EVRM volgt dat het bestuursorgaan moet bewijzen dat in een concreet geval een overtreding is gepleegd. In geval van twijfel moet het bestuursorgaan aan de betrokkene het voordeel van de twijfel gunnen. Omdat de Inspectie in deze niet helder en duidelijk kon aantonen dat er een overtreding van de WAV was gepleegd, kregen de bedrijven dus het voordeel van de twijfel en werd het hoger beroep gegrond verklaard.

Boetes Inspectie SZW van tafel

Uit dit voorbeeld blijkt wel dat een lange adem nodig is. In dit geval werden de volhardende ondernemers beloond. De boetes werden uiteindelijk van tafel geveegd en het ministerie moest € 14.533,47 vergoeden. Het was wel een lange weg, de Inspectie en het ministerie van SZW bleven volharden. Zienswijze en bezwaar leidden tot niets. De Rechtbank kwam enigszins tegemoet aan de ondernemers, maar pas bij de Afdeling werden alle boetes vernietigd. De boodschap is: volhouden! Als u een zaak heeft waar u van mening bent dat de overheid onjuist handelt, is een lange adem en doorzettingsvermogen een vereiste.

Zelf hulp nodig?

Heeft u een boetebeschikking gekregen? Mag u een zienswijze indienen of wilt u bezwaar maken tegen een boete van de Inspectie SZW? Vraag dan advies aan Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning. Zij helpen u graag verder.