De aangifteplicht bij ambtsmisdrijven

Gemeentehuis Rotterdam

Wanneer moet een ambtenaar aangifte doen van een misdrijf en wat kun je doen om jezelf te verdedigen? Als je in de publieke sector werkt, is het belangrijk om te weten wanneer je verplicht bent om een misdrijf te melden. Dit heet de aangifteplicht. In deze blog leggen we dit in eenvoudige taal uit en geven we je handvatten om jezelf te beschermen als je onverhoopt zelf verdachte van een ambtsmisdrijf bent of wordt.

Wat is een ambtsmisdrijf?

Een ambtsmisdrijf is een misdrijf dat wordt gepleegd door iemand met een overheidsfunctie, zoals een ambtenaar. In de artikelen 355 tot en met 380 van het Wetboek van Strafrecht staan een aantal specifieke ambtsmisdrijven opgesomd.  Voorbeelden hiervan zijn:

  • Corruptie: Een ambtenaar die geld of geschenken accepteert in ruil voor gunsten.
  • Verduistering: Geld dat door een ambtenaar wordt beheerd, wordt door hem of haar zelf gebruikt.
  • valsheid in geschrift: Het vervalsen van documenten of informatie, zoals het afgeven van een valse vergunning.

Er staan forse straffen op ambtsmisdrijven. Zo is het voorbeeld van verduistering strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Wanneer Moet je Aangifte Doen?

Als je in je werk te maken krijgt met een ambtsmisdrijf, ben je verplicht om dit te melden. Dit geldt voor iedereen die voor de overheid werkt, zoals ambtenaren, bestuurders en rechters. Als je bijvoorbeeld merkt dat een collega zich schuldig maakt aan corruptie, moet je dit melden bij de politie of de officier van justitie. Uiteindelijk bepaalt de officier van Justitie of een strafrechtelijk onderzoek nodig is.

Het Verschoningsrecht: Wanneer Mag je Zwijgen?

Er zijn situaties waarin je niet verplicht bent om aangifte te doen. Dit valt onder het verschoningsrecht. Je mag zwijgen als je vreest dat je door de aangifte jezelf of iemand anders in problemen brengt, bijvoorbeeld:

  • Als je bang bent dat jijzelf vervolgd kunt worden.
  • Als je vreest dat een naaste vervolgd kan worden.

Het kan soms moeilijk zijn om te bepalen wanneer je gebruik kunt maken van dit recht. Als je twijfelt, is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Bij SKE Advocaten hebben we ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in ambtsmisdrijven. Zij kunnen je begeleiden en helpen bij het doen van aangifte of juist ervoor zorgen dat je op de best mogelijke manier wordt verdedigd.