Lidewij Bergsma

Sanctierecht en strafrecht advocaat

LIDEWIJ BERGSMA

Lidewij Bergsma is strafrechtadvocaat in hart en nieren. Lidewij is gespecialiseerd in medisch strafrecht, medisch tuchtrecht, (zorg)fraude, PGB-zaken, handhavingskwesties en zedenzaken. Neem vrijblijvend contact op!

Lidewij heeft strafrecht en staats- en bestuursrecht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft stages gelopen in de advocatuur en bij het openbaar ministerie. Daarnaast was zij tijdens haar studie vrijwilliger voor het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerde in meerdere penitentiaire inrichtingen in Nederland. Na haar studie doceerde zij straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden. In 2017 begon zij als advocaat gezondheidszorg en stond zij verschillende zorginstellingen en zorgverleners bij. Sinds 2019 is Lidewij werkzaam voor Sennef de Koning van Eenennaam advocaten op onze vestiging in Den Haag.

Lidewij is lid van De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten en van De Vereniging de Jonge Balie Den Haag. Lidewij zit in de Sluitingszittingsdagencommissie van de Jonge Balie Den Haag en is medeorganisator van de vaste afsluiting van het Haagse advocatenjaar in 2020.

Cliëntgericht en zorgvuldig

Iedere cliënt en iedere zaak is uniek. Lidewij stelt het belang van haar cliënt altijd voorop en gaat zorgvuldig, voortvarend en doelgericht te werk. Lidewij heeft een bijzondere interesse in het medisch strafrecht/gezondheidsstrafrecht en is auteur van het boek ‘Verdachte artsen’, over de samenloop tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht.

Specialisaties

Lidewij specialiseert zich in het (bestuurs)strafrecht, het medisch tuchtrecht, (zorg)fraude, zedenzaken, handhavingszaken (FIOD, IGJ, NVWA en Inspectie SZW, zorgverzekeraars) formele- en materiële controles en het (algemeen) gezondheidsrecht. Zij staat onder meer ondernemingen, zorginstellingen, zorgverleners (o.a. artsen, psychologen en verpleegkundigen) en privépersonen bij.

PUBLICATIES Lidewij Bergsma

Verdachte artsen. De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht’, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2018.

Nieuw bekostigingsmodel ggz 2020’, Journaal GGZ en Recht 2018, afl. 5-6.

Vallen camerabeelden van de wachtruimte en de toegangswegen tot het ziekenhuis binnen de reikwijdte van het (afgeleide) verschoningsrecht?‘Annotatie bij: HR 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:553, TBS&H 2018, afl. 3, p. 172-175.

Nieuwe wet: recht op inzage dossier voor nabestaanden’’, Boardroom Zorg 2017, afl. 5, p. 20-23.

blogs door Lidewij Bergsma:

26 mrt: Strafbaarstelling Corona maatregelen

Op maandag 16 maart 2020 zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken. Daarbij…

24 mrt: Zorgfraude door poliklinische behandeling te declareren als dagbehandeling?

Volgens het Openbaar Ministerie had een zorgaanbieder zich schuldig gemaakt aan zorgfraude door spataderbehandelingen te declareren als (duurdere) dagbehandelingen, terwijl…

23 mrt: Cursus medisch straf- en tuchtrecht van Lidewij Bergsma verplaatst

De cursus medisch straf- en tuchtrecht die Lidewij Bergsma dit voorjaar zou geven, wordt in verband met het Corona virus…